Klimaklar privatlivspolitik

I forbindelse med din tilmelding til Klimaklar Produktionsvirksomhed, er du ansvarlig for at læse vores privatlivspolitik igennem. Du er velkommen til at række ud, hvis du har nogle spørgsmål.

Behandling af dine personoplysninger

Når du tilmelder dig programmet Klimaklar Produktionsvirksomhed, vil vi indsamle dine kontaktoplysninger, dvs. navn og e-mail.

Vi baserer behandlingen af dine personlige oplysninger på interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da du ved at tilmelde dig har udtrykt interesse i at blive tilknyttet rådgivningsforløbet. Dine kontaktoplysninger vil blive opbevaret indtil forløbets ophør i 2025, eller hvis du har været inaktiv i 2 år.

Du skal desuden være opmærksom på, at den rådgiver, du bliver tilknyttet, vil have dine kontaktoplysninger igennem hele rådgivningsforløbet. De personoplysninger som rådgiveren har om dig, er rådgiverens eget ansvar at behandle i overensstemmelse med GDPR.

I 2023 har vi tilknyttet følgende rådgivere, som vi kan videregive dine kontaktoplysninger til:

Du vil kun blive kontakten af én af ovenstående, som er den rådgiver, der vil modtage dine kontaktoplysninger. Videregivelsen af kontaktoplysninger til rådgiveren sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), da din interesse i at få en rådgiver tilknyttet overstiger interessen i ikke at kunne modtage nødvendig rådgivning.

Vi evaluerer løbende forløbet, og vil derfor også kunne behandle dine personoplysninger i forbindelse med evalueringer af det forløb, du har været en del af. Evalueringerne vil blive brugt til at videreudvikle Klimaklar Produktionsvirksomheds digitale læringsplatform og det samlede forløb. Behandlingen af personoplysninger foretages med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Personoplysningerne i evalueringerne bliver slettet senest ved programmets afslutning primo 2026.

 

ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dansk Industri

CVR-nr. 16077593
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Telefon: +45 3377 3377
E-mail: di@di.dk

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som DI behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til rettelse:Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden DI´s generelle slettefrist indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. I givet fald må DI fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod DI's ellers lovlige behandling af dine oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra DI til en anden dataansvarlig uden hindring.
  • Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, DI behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 3377 3377 eller persondata@di.dk. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvordan du gør brug af dine rettigheder.

Relateret indhold