Foto: Colourbox

06.04.22 ATL Nyheder

DI Transport og ATL: Bøder for brud på arbejdstidsregler må ikke eskalere

Det bliver op til Færdselsstyrelsen og politiet at kontrollere, om arbejdstidsdirektivet bliver overholdt. Det fremgår af et lovforslag om kontrol af det mobile arbejdstidsdirektiv, som regeringen netop har fremsat. DI Transport og ATL har længe kæmpet i mod, at det skulle komme der til. Nu opfordrer de to organisationer Folketinget til at præcisere, at der ikke skal udstikkes bøder for bagateller.

Vognmænd og chauffører skal forberede sig på en ny og anderledes myndighedskontrol af arbejdstidsreglerne fra 21. maj i år.  Det bliver Færdselsstyrelsen og politiet, som skal kontrollere om reglerne i det mobile arbejdstidsdirektiv bliver overholdt. Politiet får specifikt til opgave at kontrollere, om pausereglerne bliver fulgt.

De nye regler skyldes EU’s kontroldirektiv, og vi har kæmpet indædt for, at det også i fremtiden skal være arbejdsmarkedets parter, som kontrollerer, om arbejdstidsreglerne er overholdt. Det har fungeret fint i mange år, og branchen har mildest talt ikke brug for mere kontrol og større bøder, siger Lars William Wesch, direktør i ATL – Transportens Arbejdsgivere

I lovforslaget fra regeringen bortfalder lønmodtagernes adgang til at lægge sag an mod vognmændene med krav om godtgørelse. Den del af forslaget roser de to organisationer.

Det er positivt, hvis vi kan sige farvel til lønmodtagerens mulighed for at få godtgørelse, hvis arbejdstidsreglerne er overtrådt. Regeringen har lyttet til advarslen om, at en kombination af et nyt bødesystem og en godtgørelse vil være helt ude af proportioner, siger Lars William Wesch.

Det nye bødesystem følger reglerne på køre-hviletidsområdet. Det betyder, at der kan falde bøder til både chauffør og arbejdsgiver. Ifølge forslaget vil bøden typisk være på 1.000 kroner til lønmodtageren og det dobbelte til arbejdsgiveren. Ved grovere forseelser kan begge bøder blive højere.

DI Transport og ATL vil kæmpe for, at omfanget af kontrol ikke eskalerer og fører til bøder for bagateller.

Vi savner en klar beskrivelse af en bagatelgrænse for mindre overtrædelser - for eksempel hvis arbejdstiden utilsigtet bliver forlænget ved af- eller pålæsning. Det kan ikke være formålet med loven at uddele bøder for meget små overtrædelser siger transportpolitisk chef i DI Transport, Rune Noack.

Han efterlyser samtidig et bødeloft, som det kendes fra køre- og hviletidsområdet.

Vi gentager vores opfordring til at indføje et bødeloft i lovforslaget. vi har i forvejen kapacitetsproblemer på transportområdet og det tjener intet formål at forværre dem ved at skræmme chauffører væk ved at optrappe antallet af bøder. Det tjener ikke noget formål, at virksomhederne skal straffes ekstra hårdt på dette område, når et bødeloft er et velkendt princip på andre områder siger Rune Noack.

De to organisationer anbefaler, at virksomhederne får en overgangsperiode til at vende sig til de nye regler.

Vi anbefaler en vejledende kontrol i en periode. Virksomhederne skal vende sig til ændringer efter mange år med samme kontrolregler, og derfor er det kun rimeligt men en overgangsperiode Lars William Wesch, Branchedirektør

Relateret indhold