Foto: Colourbox

31.10.22 ATL Nyheder

Nu kommer bøderne for brud på arbejdstidsdirektivet

Den 21. november udløber vejledningsperioden for det mobile arbejdstidsdirektiv som Færdselsstyrelsen udstedte den 21. maj i år. Det betyder, at Færdselsstyrelsen og politiet nu kan udstede bøder, hvis der ikke leves op til det mobile arbejdstidsdirektiv.

Kontrollen af det mobile arbejdstidsdirektiv skulle oprindeligt være påbegyndt i maj 2022, men det blev efter anmodning fra ATL udsat et halvt år, hvor der i stedet blev indsat en vejledningsperiode, som altså udløber nu. 

Vi har allerede afholdt det første møde med Færdselsstyrelsen og der er ligeledes arrangeret et møde med politiet forud for skæringsdatoen den 21. november siger Morten Bøjesen, chefkonsulent i ATL og fortsætter:
Det er vigtigt for os at høre hvordan den egentlige kontrol vil blive udført, så vi kan give vores medlemmer den bedst mulige rådgivning. Samtidig har vi haft et par ubesvarede spørgsmål til myndighederne, som vi vil følge op på i opfølgende møder siger Morten Bøjesen, chefkonsulent i ATL.

Hos Færdselsstyrelsen lyder det, at der med Vejpakkens vedtagelse ikke er sket ændringer i reglerne om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde i vejtransportdirektivet om arbejdstid. For at undgå bøder, skal chauffører og vognmænd derfor overholde de allerede eksisterende arbejdstidsregler. Det skriver de i et skriftligt svar til ATL.

Færdselsstyrelsen uddyber desuden, at den nye kontrol med arbejdstid skal være risikobaseret og målrettet en virksomhed, hvis en eller flere af dens førere løbende eller i alvorlig grad har overtrådt køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen.

Det betyder, at det kun er ved de virksomhedskontroller, hvor der konstateres mange eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen eller takografforordningen, at der bliver foretaget en arbejdstidskontrol. Eventuel arbejdstidskontrol vil omfatte de chauffører i virksomheden, som har været omfattet af køre- og hviletidskontrollen.

Det er ifølge Morten Bøjesen vigtigt at sikre, at myndighederne har systemer og procedurer klar, som giver en ensartet kontrol af virksomhederne og chaufførerne.

Udgangspunktet skal være, at kontrollen og procedurerne er de samme uagtet om chaufføren standses i Aalborg eller Nykøbing Falster. Det håber jeg, at der er styr på, når politiet står klar med bødeblokken om tre uger, siger Morten Bøjesen.

Relateret indhold