FOTO: Colourbox

20.11.23 ATL Nyheder

Kommuner bryder fortsat reglerne for indsamling af erhvervsaffald

ATL efterlyser medlemmernes egne oplevelser med kommuner, der bryder reglerne for indsamling af erhvervsaffald. Eksemplerne skal bane vejen for en skærpet dialog med myndighederne og resultere i en mere præcis vejledning på området.

Tilbage i maj viste en gennemgang, som ATL stod bag sammen med Affalds- og Ressourceindustrien (ARI), at erhvervsaffaldsregulativerne i ca. en tredjedel af landets kommuner ikke flugtede med lovgivningen. Siden har flere kommuner rettet ind, men meldingen fra flere medlemmer er, at en række kommuner stadig er på kant med reglerne.

Kommunernes overtrædelser ligger typisk i, at kommunerne tilbyder virksomheder at hente erhvervsaffald, der i art og mængde overstiger niveauet for en almindelig husholdnings, ligesom der er kommuner, der tilbyder at hente erhvervsaffald til priser, der ligger langt under markedsprisen - og dermed spænder ben for den frie konkurrence.

Derfor opfordrer ATL sine medlemmer at melde ind, hvis de oplever kommuner, der handler i strid med lovgivningen for erhvervsaffald.

Siden vi offentliggjorde gennemgangen af regulativerne, har flere kommuner valgt at ændre praksis, men vi hører stadig om kommuner, der fortsat er på kant med lovgivningen. Derfor samler vi nu eksempler sammen, som vi vil melde ind til myndigheder og politikere, siger branchedirektør i ATL, Lars William Wesch.

Håber på præcis vejledning

Lars William Wesch fortæller, at både medlemmernes egne eksempler vil indgå i dialogen med  myndigheder og politikere sammen med den tidligere gennemgang af erhvervsaffaldsregulativerne. Derudover vil kommunernes egne indberetninger til Forsyningstilsynet også indgå.

Branchedirektøren håber dermed, vejen er banet for en konstruktiv dialog med myndigheder og politikere, der i sidste ende kan resultere i en mere præcis vejledning på området, så lovgivningen fremadrettet vil blive overholdt i alle kommuner. Samtidig vil han ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at tage mere drastiske skridt.

Vi vil naturligvis forsøge at løse problemerne via en konstruktiv dialog med myndigheder og politikere, så vi sammen sikrer, at lovgivningen bliver overholdt på området. Men lykkes det ikke, må vi naturligvis overveje, om det i nogle tilfælde er noget, Ankestyrelsen bør se nærmere på, siger Lars William Wesch.

 Har du eksempler på kommuners overtrædelser af lovgivningen for erhvervsaffald? Skriv til ATL på ATL@di.dk

Relateret indhold