Foto: Colourbox

27.11.23 ATL Nyheder

Lov om store bededag udløser løntillæg

Med afskaffelsen af store bededag har blandt andre fuldlønnede på ATL-overenskomsten krav på et løntillæg som kompensation for den ekstra arbejdsdag. Få overblikket over reglerne her.

Sidst i februar i år vedtog Folketinget at afskaffe store bededag som helligdag. Det betyder, at fjerde fredag efter påske fra og med 2024 er en almindelig arbejdsdag.

For fuldlønnede, funktionærlignende medarbejdere samt funktionærer betyder lovgivningen, at disse grupper fremover får en ekstra arbejdsdag, men til gengæld også har krav på et løntillæg.

Løntillægget svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag og er fastsat til 0,45 pct. af medarbejderens sædvanlige og fast påregnelige løn. Vi henviser til DI's FAQ om, hvordan løntillægget beregnes. Find FAQ'en her.

Betaling for overarbejdstimer, engangsvederlag og andre typer enkeltstående betalinger, herunder enkeltstående bonus, gratiale og lignende, indgår ikke i beregningen.

Løntillægget optjenes fra den 1. januar 2024.

Timelønnede medarbejdere

Efter afskaffelsen af store bededag skal timelønnede medarbejdere på ATL-overenskomsten fremover udføre sædvanligt arbejde i de timer, de er antaget til på den tidligere helligdag. De har samtidig ret til overtidsbetaling i det omfang, de har overarbejde på dagen.

Afskaffelsen af store bededag har ikke indflydelse på de timelønnedes frihedsopsparing. Det vil sige, at den frihedsopsparing på 6,75 pct., som indbetales i dag, fortsætter uændret.

Udbetaling af løntillæg

ATL og DI anbefaler, at fuldlønnede medarbejdere får udbetalt løntillægget løbende ved hver lønudbetaling.

Medarbejdere på funktionærlignende vilkår samt funktionærer kan enten få tillægget udbetalt løbende eller to gange årligt med lønnen for maj og august måned. Løntillægget kan udbetales sammen med lønnen eller som en integreret del af lønnen eller ferietillægget.

Virksomheden har pligt til at sikre, at medarbejderen over et år modtager 0,45 pct. af den sædvanlige og fast påregnelige løn. ATL og DI anbefaler, at løntillægget får en selvstændig linje på lønsedlen, så virksomheden kan dokumentere, at medarbejderne har fået udbetalt det korrekte løntillæg.

Medarbejderne bør orienteres

Desuden opfordrer vi til, at virksomheder informerer deres medarbejdere skriftligt om ændringerne efter afskaffelsen af store bededag. Som følge af ansættelsesbevisloven, skal meddelelsen kunne gemmes og printes og kan derfor udformes som et tillæg til medarbejdernes ansættelseskontrakter.

Afskaffelsen af store bededag anses som udgangspunkt ikke som en væsentlig vilkårsændring, da den følger af en lovændring, men medarbejderne bør alligevel orienteres om ændringerne i løn og arbejdstid hurtigst muligt.

I kan hente en skabelon til formålet her: DI DOCS Tillæg til ansættelseskontrakt om store bededag - DI (danskindustri.dk)

DI har lavet en FAQ om afskaffelse af store bededag, som besvarer de almindelige spørgsmål. Link til FAQ: FAQ om afskaffelse af store bededag - rådgivning til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold