Foto: Colourbox

07.12.23 ATL Nyheder

ATL: Nye kørekortregler kan få flere unge ind i branchen

Et kommende, nyt europæisk kørekortdirektiv kan betyde, at unge helt ned til 17 år kan begynde at tage stort kørekort. Branchedirektør i ATL – Transportens Arbejdsgivere, ser positivt på ændringerne, som han forventer kan få flere unge til at vælge transportbranchen til.

I dag skal unge enten være fyldt 21 eller være fyldt 18 og samtidig være for eksempel godstransportlærling, mekaniker eller i forsvaret før de kan få stort kørekort.

Men et nyt kørekortdirektiv, som Europa-Parlamentets transportudvalg torsdag har stemt videre til godkendelse, kan bane vejen for, at aldersgrænserne laves om.

Hvis direktivet vedtages endeligt, vil unge ned til 17 år kunne tage stort kørekørt som led i en følgeordning, hvor de frem til de fylder 18 skal køre med en erfaren chauffør, mens unge på 18 altså vil kunne køre på egen hånd – i lighed med, hvad der i dag kendes fra kørekortet til almindelige personbiler.

Branchedirektør i ATL-Transportens Arbejdsgivere, Lars William Wesch, ser positivt på direktivets ændrede alderskrav, da det først og fremmest er de rette kompetencer, der er vigtigst, fremfor alder i sig selv. Samtidig mener han, at de lavere alderskrav vil give branchen bedre muligheder for at præsentere sig over for de unge.

Vi ved, at nogle unge ser det som en hæmsko, at du i dag skal vente til du fylder 21, før du kan tage stort kørekort, hvis du for eksempel ikke har lyst til at blive lærling. Nogle af dem går vores branche glip af, da de når at vælge en anden levevej, inden de fylder 21, siger Lars William Wesch, og fortsætter:
Hvis vi får lavere aldersgrænser for kørekort til lastbil, vil det give branchen meget bedre muligheder for at få flere af de helt unge til at snuse til faget på et tidligere tidspunkt, så de kan mærke af, om det er noget for dem, inden de når at vælge en anden levevej.

Arbejdet med det nye kørekortdirektiv er blandt andet sat i værk for at imødegå chaufførmangel i EU, der ifølge International Road Transport Union (IRU) p.t. er på 425.000 lastbilchauffører - og som ventes at stige markant i fremtiden. Direktivet ventes først færdigbehandlet i det nye år og kræver også en bekendtgørelse fra transportministeren for at få virkning i Danmark.

Relateret indhold