29.01.24 ATL Nyheder

Roadshow nr. 1.000 – og mange flere på vej

Kampagnen Job i Transport, som ATL bidrager til via Transportens Udviklingsfond (TU), rundede i sidste uge en flot milepæl, da roadshowet var på sit skolebesøg nr. 1.000. Indsatsen har hjulpet med at øge søgningen til transportuddannelserne og derfor fortsætter vi indsatsen.

Hele 1.000 gange har transportbranchens roadshow, Job i Transport, givet udskolingselever på landets skoler mulighed for at opleve en lastbil på nærmeste hold og få viden om alle mulighederne i vejgodstransporten.

I de otte år kampagnen nu har kørt, har den samtidig været i kontakt med ca. 100.000 heraf 75.000 skoleelever. At indsatsen har båret frugt, kan vi se af fordoblingen i antallet af unge, der søger en transportuddannelse og antallet af uddannelsesaftaler samt i undersøgelser af de unges uddannelsesvalg.

Trods de nuværende konjunkturer får vi stadig brug for roadshowets stærke indsats i årene der kommer, når en stor del af de nuværende godschauffører vil gå på pension.

Indtal da skal der lyde et stort tillykke til roadshowet med de første tusind skolebesøg med håb om mange flere i fremtiden, så også de næste årgange får en god intro til vejgodstransporten og dens mange uddannelses- og jobmuligheder.

Samtidig stor tak til vores samarbejdspartnere i de andre brancheorganisationer, som vi samarbejder med om Job i Transport. Samtidig også stor tak til de ATL medlemsvirksomheder, der gennem årene har bidraget og bakket op om kampagnen.

Relateret indhold