Foto: GettyImages

02.02.24 ATL Nyheder

Den 1. marts reguleres løn og særligt løntillæg

Ved overenskomstforhandlingerne i 2023 blev der aftalt lønreguleringer, der træder i kraft den 1. marts 2024.

Lønsatserne på Transport- og Logistikoverenskomsten reguleres pr. 1. marts 2024. I den forbindelse er der lavet ny lønoversigt. Lønoversigten kan hentes digitalt eller rekvireres i trykt eksemplar her: Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst

Bemærk, at særlig opsparing samtidig stiger til 9 % af den ferieberettigende løn pr. 1. marts 2024. Derved stiger satserne for særlig løntillæg:

For timelønnede: 7,6%

For fuldlønnede: 8,0%

Reguleringerne foretages for hele den lønningsuge, hvori 1. marts 2024 falder.

Metal- Transportoverenskomsten

På Metal- Transportoverenskomsten reguleres lønsatserne pr. 1. marts 2024. Se lønoversigten her: Overenskomst (danskindustri.dk)

Bemærk, at særlig opsparing samme dato stiger til 9 % af den ferieberettigende løn. Reguleringerne foretages for hele den lønningsuge, hvori den 1. marts 2024 falder.

Funktionæroverenskomst (HTS)

På Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service reguleres mindstebetalingssatsene for elever, jf. § 7 pr. 1. marts 2024. Se overenskomsten her:  Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service - DI (danskindustri.dk)

Bemærk, at fritvalg pr. 1. marts 2024 stiger til 9 % af den ferieberettigende løn.

Relateret indhold