Foto: Colourbox

18.03.24 ATL Nyheder

Regler for løn i påsken

Få styr på, hvordan du håndterer de helligdage, der falder i forbindelse med påsken for medarbejdere på Transport- og Logistikoverenskomsten og på Metal- Transportoverenskomsten.

Med påsken og forårets andre helligdage ret forude kan det være på tide at genopfriske reglerne for udbetaling af løn for arbejde på disse dage.

For medarbejdere på Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI/ATL og 3F Transport gælder:

Transport- og Logistikoverenskomsten

For medarbejdere, der udfører timelønsarbejde under de nationale overenskomster, betales arbejde på søn- og helligdage med et tillæg på kr. 103,12 for alle præsterede timer (satsen for øvrige overtimer).

Chauffører der aflønnes iht. den grænseoverskridende overenskomst, betales med et tillæg på 20,69 kr. pr. time fra kl. 00-20 på alle søn- og helligdagene.

Hvor der er flere søgnehelligdage i træk, for eksempel på Skærtorsdag, gælder tillægget hele døgnet – dog sådan, at tillægget på den sidste af de sammenhængende helligdage kun gælder indtil kl. 20.

Medarbejdere ansat som fuldlønnede, betales for søgnehelligdag med dagens normaltimeløn, således at der ikke sker afkortning af ugelønnen. Medarbejdere ansat som timelønnede, med frihedsopsparing, betales med 7,4 timer pr. dag, på arbejdsdage der falder på en søgnehelligdag. Dette beløb trækkes fra frihedsopsparingen.

For medarbejdere på Metal- Transportoverenskomsten mellem DI og Dansk Metal gælder:

Metal- Transportoverenskomsten

For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg:

Fra normal arbejdstidsbegyndelse indtil kl. 12.00  kr. 86,20 pr. time
Fra kl. 12.00 og indtil normal arbejdstids begyndelse kr. 127,51 pr. time

Ansatte på Metal- Transportoverenskomsten er ansat som fuldlønnede, og betales på søgnehelligdage med dagens normaltimeløn.

Relateret indhold