25.04.24 ATL Nyheder

ATL og DI Transport: Ny gebyrskrue bør fjernes helt

Gebyret for gods- og buskørselstilladelser samt bekræftede kopier bør rulles tilbage, da transportbranchen i disse år i forvejen overdynges med nye afgifter. I et fælles brev opfordrer ATL – Transportens Arbejdsgivere og Dansk Industri transportministeren til at gribe ind.

Tidligere var det gratis for vognmænd at få udstedt en bus- og godskørselstilladelse, men sidste år blev der indført et nyt gebyr på 1.500 kroner for den såkaldte fællesskabstilladelse, der er gyldig i ti år af gangen. Ved samme lejlighed blev der også indført et gebyr på 1.500 kroner for hver bekræftet kopi, der ifølge loven skal opbevares i alle virksomhedens busser eller lastbiler.

- Gebyret minder om en pengemaskine og er helt urimeligt i en tid, hvor branchen i forvejen har udsigt til en kilometerafgift og en forhøjelse af afgiften på diesel, siger branchedirektør i ATL – Transportens Arbejdsgivere, Lars William Wesch.

Sammen med transportpolitisk chef i Dansk Industri, Rune Noack, har han skrevet til transportministeren og opfordret ham til at fjerne gebyrerne igen. I brevet, der også er sendt i kopi til Folketingets Transportudvalg, opfordrer parterne regeringen til i stedet at finde pengene på næste finanslov samt udbetale et engangsbeløb i kompensation til de virksomheder, der allerede er blevet opkrævet gebyrer.

- Det er endnu et gebyr og endnu en administrativ byrde for en branche, der i forvejen står overfor massive investeringer i forbindelse med den grønne omstilling for ikke at tale om de øgede afgifter, der også rammer næste år, siger Rune Noack.

Gebyrer rammer skævt

Gebyrerne er i sig selv en belastning for branchen, men samtidig er gebyrerne indrettet, så de rammer skævt. Eksempelvis vil en vognmand, der køber ti nye lastbiler i år, men samtidig har en godskørselstilladelse, der skal fornyes i 2025, både blive opkrævet 15.000 kroner i år og samme beløb igen næste år, da gyldigheden af de bekræftede kopier følger godskørselstilladelsen.

- Der er tale om nogle meget dyre ekstra kopier, som man kan mistænke betaler for andet end selve udgiften til at få udstedt kopien. Er det tilfældet, er det i sig selv kritisabelt, men det kommer vi ud over, hvis regeringen vælger at rulle gebyrerne tilbage, siger branchedirektør Lars William Wesch.

Gebyrerne for godskørselstilladelser og bekræftede kopier blev indført i forbindelse med finansloven for 2023 og er blevet opkrævet siden den 1. juli sidste år.

Relateret indhold