Branchedirektør i DI Transport, Karsten Lauritzen, er tilfreds med at regeringen både kompenserer branchen for stigende dieselafgift og øger investeringer i grøn omstilling.

15.04.24 ATL Nyheder

Politisk aftale baner vej for lavere vejafgift

Regeringen har landet en politisk aftale, der skal sikre, at Danmark når sine 2030-klimamål. Dieselafgiften stiger næste år til gengæld for en blødere indfasning af km-giften samt ekstra ca. 750 mio. kroner til grøn omstilling af erhvervet.

SVM-regeringen har netop landet en politisk aftale om landets klimamål, der har afgørende betydning for vejgodstransporten. Som tidligere varslet af klimaministeren, vil dieselafgiften stige med 50 øre per liter eksklusiv moms fra 2025.

Til gengæld vil den kilometerbaserede vejafgift, der indføres næste år, blive indført trinvis, så afgiften bliver ca. 19 % lavere i 2025-2027, og 12 % lavere i 2028.

Også puljen til grønne investeringer i vejgodstransporten bliver markant større end de ca. 300 mio. kroner, der oprindeligt blev afsat på finansloven.

Konkret har parterne indgået en aftale om Grøn Fond, der øger puljen til grøn omstilling af erhvervet til ca. 1 mia. kroner. Herudover afsættes 161 mio. kroner frem til 2030 øremærket biogas lastbiler.

Branchedirektør i DI Transport, Karsten Lauritzen, der længe har kæmpet for at forbedre aftalen for transportbranchen, er glad for at branchen samlet set kompenseres med ca. 2 mia. kroner for den ene milliard, som forhøjelsen af dieselafgiften koster.

- Vi er meget tilfredse med, at regeringen med aftalen om Grøn Fond laver et egentligt paradigmeskifte i forhold til omstillingen af den tunge transport. Fra at have kørt med afgifter som den primære vej til en grøn omstilling, bliver der nu ikke blot kompenseret 1:1 for afgifter, men faktisk også investeret yderligere. Det er det, der skal til for at sætte skub i en grønnere transportbranche, siger Karsten Lauritzen og fortsætter:

- Transportbranchen så oprindeligt ind i både at bekoste en væsentlig forhøjelse af dieselafgiften og en kilometerafgift på samme tid. Det er ikke kun store udgifter for transportbranchen, men også en voldsom fordyrelse på én gang hos forbrugere og virksomheder, og det går udover vores samlede konkurrencekraft i Danmark. Derfor er vi glade for, at regeringen har lyttet og har lempet på indfasningen af kilometerafgiften med totalt en milliard kroner, siger Karsten Lauritzen.

Relateret indhold