Lars William Wesch, Direktør i ATL

05.04.24 ATL Nyheder

Tolkeforbud er at skyde gråspurve med kanoner

Kort før jul indgik transportministeren en aftale med kørerlærerforeningerne om at forbedre kvaliteten af køreprøver.

Aftalen blev ikke bemærket af mange, men ved nærlæsning af det ene af punkterne blev mange i transportbranchen mildest talt forbløffede: Ministeren vil forbyde afvikling af køreprøver på alle andre sprog end dansk og engelsk. Efter sigende på baggrund af tidligere tilfælde af snyd ved tolkningen.

Snyd ved køreprøver er naturligvis helt uacceptabelt, men skal snyd virkelig bekæmpes på en måde, så man samtidig skader store dele af erhvervslivet, herunder vejgodstransporten?

Gennemføres forslaget, vil det skræmme en lang række fremmedsprogede bort og bidrage til at øge manglen på chauffører i vores branche, der i dag, ligesom resten af erhvervslivet, er meget afhængig af international arbejdskraft.

På ti år er andelen af udenlandske godschauffører mere end fordoblet og udgør i dag ca. ti procent.

Vi har plads til mange flere og i den forbindelse har vi behov for et velfungerende uddannelsessystem og køreprøver, der også kan gennemføres på andre sprog end dansk og engelsk. Sagen vækker også forbløffelse på uddannelsesstederne, der i dag oplever et stigende antal kursister, som tager kurser på fremmedsprog såsom AMU-kurset ”Godskørsel med lastbiler”.

Et nyt, sprogligt benspænd vil betyde et farvel til gode hænder og hoveder, der måske endnu ikke er flydende i dansk eller engelsk, men som har evner og vilje til at blive en del af transportarbejdsmarkedet. Som branche er vi ellers kendt for at være gode til at forene integration og arbejdsmarkedets behov.

Ministerens forslag vil i øvrigt ikke kun skade vejgodstransporten. Tænk blot på jobområder som rengøring, madudbringning og hjemmehjælp til ældre, hvor et kørekort normalt er en vigtig del af adgangsbilletten.

Branchen har skrevet til ministeren og indbudt til dialog for i fællesskab at finde andre løsninger til at forebygge snyd ved køreprøverne, men hidtil har ministeren takket nej.

Vi er stadig klar til dialog – ministeren kan bare ringe.

Relateret indhold