ATL

Arbejdstidsdirektivet for mobile arbejdstagere

ATL har udarbejdet en oversigt over reglerne og en oversigt over centrale regler i det mobile arbejdstidsdirektiv.

Siden maj 2022 er kontrol af det mobile arbejdstidsdirektiv blevet en integreret del af overvågningen af reglerne om køre- og hviletider.

Dette skridt er truffet for at sikre, at hvis der opdages mangler eller væsentlige overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne, vil der automatisk blive iværksat en yderligere kontrol med henblik på arbejdstidsdirektivet.

Under vejsidekontroller vil politiets opmærksomhed også være rettet mod eventuelle overtrædelser af reglementet vedrørende pauser, som er et væsentligt aspekt for både sikkerheden på vejene og velfærden for de erhvervsaktive chauffører.

I foråret 2023 indgik DI/ATL og 3F Transport en aftale, der øger mulighederne for at arbejde i natperioden. Denne bestemmelse har fået gyldighed med virkning fra den 1. december 2023. Du kan blandt andet læse om reglerne om arbejde i natperioden i oversigten nedenfor.

Vejledninger

Oversigt over arbejdstid

Hent oversigt over arbejdstid her

Relateret indhold