Fotokredit: Bilbranchen

20.11.20 DI Bilbranchen Nyheder

Kun gensidigt godkendte prisaftaler i Autotaks

Bilbranchen glæder sig over, at Forsikring & Pension har præciseret over for forsikringsselskaberne, at de priser, der indtastes i Autotaks, skal være godkendt af både værksted og forsikringsselskab.

Bilbranchen blev for nyligt kontaktet af et medlem, der ikke havde været i stand til at indgå en aftale om priser på skadesarbejde med et forsikringsselskab. Alligevel valgte forsikringsselskabet at angive de priser i Autotaks, som selskabet havde spillet ud med, men som Bilbranchens medlem ikke kunne godkende.

Bilbranchen har derfor rettet henvendelse til Forsikring & Pension, om rigtigheden af denne praksis. Det har medvirket til, at Forsikring & Pension nu har præciseret over for forsikringsselskaberne, at de priser som bliver indtastet i Autotaks skal være godkendt af både værksted og forsikringsselskab.

Underdirektør i Forsikring & Pension, Maria Clausen, udtaler:
”Det er helt afgørende for Forsikring & Pension, at der er tillid til Autotaks-systemet og til de data, der ligger til grund for den endelige skadesopgørelse.

Autotaks skal bruges til at lave korrekte skadesopgørelser baseret på data fra bilfabrikanterne og på de underliggende samarbejdsaftaler mellem reparatører og forsikringsselskaber. Det er derfor afgørende, at det alene er de aftaler, som er indgået mellem parterne, som ligger til grund for de timepriser, der anvendes i Autotaks.

Forsikring & Pension blander sig naturligvis hverken i forhandlinger mellem forsikringsselskaberne og reparatørerne eller i de aftaler, som forhandlingerne måtte føre til, men vi står altid vagt om de data, der ligger til grund for skadesopgørelsen.

Som i alle forhandlingssituationer kan der opstå uenighed. Den uenighed skal blot ikke håndteres i Autotaks, men skal afklares parterne imellem ved forhandlingsbordet. Det er dog vigtigt at huske på, at under hele dette forhandlingssystem står hensynet til forbrugerne højest.”

Autotaks er skadesopgørelsessystemet, der binder forsikringsselskaber og bilværksteder sammen i dagligdagen, når der skal indgås aftale om udbedring af individuelle reparationer på skadede biler. Alle tider, materialepriser og reservedelspriser i systemet er til enhver tid vejledende, men styres typisk af prisaftaler mellem de enkelte værksteder og forsikringsselskaber.

Derfor glæder det også Bilbranchens direktør, Thomas Møller Sørensen, at der nu er kommet ekstra klarhed om angivelsen af priserne i Autotaks:

"Vi glæder os i Bilbranchen over, at Forsikring & Pension har reageret prompte i situationen og har meldt klart ud over for deres medlemmer, at der kun skal være priser i systemet, som begge parter har godkendt. Autotaks skal være et system til forhandling og samarbejde mellem de to parter, og skal ikke anvendes som pressionsmiddel i en forhandlingssituation."

Bilbranchen vil i den kommende tid følge udviklingen i den principielle sag tæt.

Autotaks skal være et system til forhandling og samarbejde mellem de to parter, og skal ikke anvendes som pressionsmiddel i en forhandlingssituation. Thomas Møller Sørensen, Branchedirektør
Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold