BIL

Gruppefritagelse

Den 1. juni 2022 trådte en ny vertikal gruppefritagelse i kraft. Gruppefritagelsen regulerer aftaler i bilbranchen (og andre brancher) i forhold til konkurrencereglerne.

I 1984 kom den første gruppefritagelsesforordning, som særligt regulerede branchens forhandlerkontrakter. Gruppefritagelsen blev fornyet et par gange for endeligt at udløbe den 31. maj 2010 for så vidt angik eftermarkedet og 31. maj 2013 vedrørende salg af nye biler. Baggrunden var, at EU-kommissionen fandt, at konkurrencen på markedet nu fungerede så godt, at særlig regulering ikke var nødvendig.

Det betyder, at forhandleraftaler nu reguleres af den såkaldte generelle eller vertikale gruppefritagelse, der gælder forhandleraftaler i alle brancher, forordning 2022/720. Med ikrafttræden pr. 1. juni 2022 er der i den seneste gruppefritagelse/forordning indsat en et årig overgangsperiode.

Der findes en ”mini forordning”, den såkaldte motorkøretøjsforordning, 461/2010, der fastsætter regler, der understreger uafhængige reparatørers adgang til teknisk information, adgang til reservedele samt klargør, at garantivilkår ikke må bruges til at begrænse konkurrencen i forhold til frie værksteder. Denne gruppefritagelse var oprindeligt fastsat til at udløbe med udgangen af maj 2023, men er forlænget med fem år til udgangen af maj 2028.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

Relateret indhold