09.12.20 Dansk Beton Nyheder

Regeringens strategi for bæredygtigt byggeri er fornuftig, men for uambitiøs

Dansk Beton i DI Dansk Byggeri hilser regeringens strategi for bæredygtigt byggeri velkommen, men efterlyser ambitiøse, konkrete krav.

Det er glædeligt at se, at regeringen har lænet sig op af de anbefalinger, som kom fra klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren i marts 2020, lyder det fra Dansk Beton, branchesammenslutningen af danske betonvirksomheder. Men branchen påpeger dog, at man – selvom flere af forslagene er i tråd med de initiativer, der arbejdes med i betonindustrien i Danmark – gerne havde set en endnu mere ambitiøs og konkret strategi i forhold til, hvornår der vil blive stillet krav til hvad.

Hvorfor først krav i 2027?

I den nye strategi foreslår regeringen at indføre grænseværdikrav i 2027, dvs. tre år før Danmarks ambitiøse målsætning om 70 % reduktion af CO2.

- Det er uambitiøst og for sent i forhold til det bidrag, som byggeriet skal levere i det samlede regnskab. Der er brug for at øge efterspørgslen på bæredygtige løsninger, og Dansk Beton efterlyser derfor et grænseværdikrav f.eks. gældende fra 2023, der skærpes frem mod 2030, siger Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton i DI Dansk Byggeri.

Klar til EPD-data

Dansk Beton har på vegne af betonbranchen gennem halvandet år arbejdet med at udvikle og dokumentere branchens miljøaftryk og er nu klar til at levere produkt- og projektspecifikke EPD-data. Mange materialeproducenter får allerede nu udarbejdet EPD’er for deres produkter, og om blot 1-1½ år vil man være meget klogere på, hvordan CO2-aftrykket fra danske byggeprojekter egentlig ser ud. Derfor burde det også være muligt at sætte krav, supplerer Niels Søndergaard, som er formand for Dansk Beton og adm. direktør i DK Beton.

- Vi har brugt rigtigt mange ressourcer både i tid og penge på at kunne levere til byggebranchens stigende efterspørgsel på miljødata, derfor er det også ærgerligt, at regeringen er så fodslæbende, når det kommer til at indføre rammekrav, siger han.

Fremme bæredygtige materialer

Regeringen peger på at flere og bedre miljødata for byggematerialer skal være med til at bringe de mest bæredygtige løsninger i spil. Dansk Beton støtter regeringens fokus på det rigtige materialevalg, som en del af løsningen, men opfordrer til at lade konkurrencen og innovationen blandt byggeriets materialeproducenter afgøre, hvilke løsninger, der vælges. Så det mest bæredygtige byggeri både har høj kvalitet, er optimeret i forhold til de øvrige funktionsegenskaber og i forhold til totaløkonomi.

- Det, vi bygger i dag, skal bestå i flere hundrede år. Vi er nødt til også at tænke ressourcebesparelse, når vi snakker bæredygtig byggeri, siger Dorthe Mathiesen.

- Når vi vælger byggematerialer til vores bygninger og anlæg, skal det ikke kun give en CO2-besparelse i opførelsesfasen, men også sikre, at det byggeri, vi efterlader til de næste generationer, består og viser, at vi var en generation, der tog ansvar for klima og ressourcer, slutter Dorthe Mathiesen.

Dorthe Mathiesen

Dorthe Mathiesen

Chef for Dansk Beton

  • Direkte +45 7216 0264
  • Mobil +45 2040 9446
  • E-mail dma@di.dk

Relateret indhold