FOS

Nye retningslinjer for industrisamarbejde

Regeringen har vedtaget nye retningslinjer for industrisamarbejde med virkning fra den 9. september 2021. Læs mere om, hvad det har af betydning for lige præcis din virksomhed og se optagelsen fra informationsmødet med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet.

Foto: Ricky John Molloy

Information om nye retningslinjer

De nye retningslinjer indgår som et centralt element i regeringens forsvarsindustrielle strategi, der udkom den 13. august. Med de nye retningslinjer er der skabt sikkerhed om dansk praksis på området, hvor krav om industrisamarbejde i forbindelse med forsvarets anskaffelser af forsvarsmateriel fra udenlandske leverandører er afgørende for varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser

Derfor vil der være nogle ting, som du som forsvarsvirksomhed skal være opmærksom på.

Eksisterende kontrakter gælder uændret

Eksisterende kontrakter om industrisamarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og udenlandske leverandører gælder uændret.

Indgåede og kommende aftaler, fx udviklingsprojekter og købsordrer, mellem en udenlandsk leverandør og en dansk virksomhed under en eksisterende kontrakt fortsætter også uændret.

Industrisamarbejde er fortsat et centralt redskab

Industrisamarbejde fastholdes som et centralt redskab til at opretholde og udvikle strategiske industrielle kompetencer i dansk forsvarsindustri for at sikre varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser.

Systemet omkring industrisamarbejde forbliver det samme. Udenlandske leverandører kan fortsat afvikle det via 1:1-køb eller udviklingsprojekter. Evaluering af udviklingsprojekter fortsættes efter de eksisterende principper med tildeling af faktorer. Industrisamarbejde er fortsat åbent for alle danske virksomheder, der ønsker at operere på det forsvarsindustrielle marked.

PDF: Læs retningslinjerne gældende fra 9. september 2021 lige her

Nye tiltag i 346-vurderingen

Ved nye anskaffelser af forsvarsmateriel foretager Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet en vurdering af, hvordan anskaffelsen påvirkes af EU-traktatens artikel 346 (artikel 346 TEUF).

I 2021-retningslinjerne består vurderingen af tre byggeklodser: En nødvendigheds-, en proportionalitets- og en konkurrencevurdering.

På baggrund af disse træffer Erhvervsstyrelsen beslutning om en foranstaltning under artikel 346 TEUF, f.eks. industrisamarbejde.

Konsekvenser for administrationen af industrisamarbejde

2021-retningslinjerne har en række konsekvenser for Erhvervsstyrelsens administration af industrisamarbejde. De primære ændringer er:

  1. Afviklingen af industrisamarbejde skal finde sted inden for det genstandsfelt, som Forsvarsministeriet har defineret i nødvendighedsvurderingen. Genstandsfeltet skal bl.a. i tråd med den forsvarsindustrielle strategi identificere hvilke kompetencer, det er vigtigt at skabe eller opretholde i dansk forsvarsindustri, for at understøtte kritiske funktioner og livscyklusfaser i relation til den konkrete anskaffelse.
  2. Erhvervsstyrelsen gennemfører konkurrencevurderinger af afviklingen af industrisamarbejde. I anmodninger om forhåndsgodkendelse af udviklingsprojekter vil danske virksomheder derfor i nogle tilfælde skulle indrapportere yderligere oplysninger.
  3. Erhvervsstyrelsen indfører en ny fast metode til værdiansættelse af teknologioverførsler baseret på anerkendt revisionspraksis: ”Relief from royalty”-metoden. Metoden estimerer værdien af teknologien baseret på det forventede følgesalg i et projekt.

Besøg Erhvervsstyrelsens infoside lige her.

PDF: Læs retningslinjerne fra 2014 lige her

Optagelse af DI Forsvar og sikkerheds infomøde

Den 18. august afholdte DI Forsvar og sikkerhed et informationsmøde vedrørende de nye retningslinjer i samarbejde med Forsvarsministeriet og Erhvervsstyrelsen.  

Til infomødet var det muligt at stille henholdsvis Forsvarsministeriet og Erhvervsstyrelsen spørgsmål. Mødet blev både livestreamet og optaget, og optagelsen vil du finde i nedenstående afsnit. 

Optagelse fra DI Forsvar og sikkerheds Informationsarrangement om nye retningslinjer for industrisamarbejde. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriet.

Vejledninger

Erhvervsstyrelsens PowerPoint fra mødet

Download

Relateret indhold