Foto: Colourbox

07.03.24 TMI Nyheder

Skovrejsning som centralt element i grøn skattereform

Stor begejstring for Svarer-udvalgets anbefalinger, der har skovrejsning som et centralt element, når landbruget skal reducere sine CO2-udledninger. Dog vigtigt også at fastholde træproduktionen fra det eksisterende skovareal, lyder det fra Træ- og Møbelindustrien.

Svarer-udvalget har netop fremlagt en rapport med 3 modeller for, hvordan landbruget kan pålægges en CO2-afgift, der skal få os i mål med 70 % målsætningen i 2030.

Som et centralt omstillingselement indgår skovrejsning i alle modeller, og det glæder chefkonsulent i Træ- og Møbelindustrien Simon Auken Beck:

”Det er velkendt, at træer optager og lagrer CO2. Og når træet efterfølgende høstes og bruges til træprodukter, så fortsætter klimagevinsten, da CO2-lagret bevares og produkterne fortrænger andre klimaintensive materialer. Det er særdeles positivt, at Svarer-udvalget anerkender potentialet og inkorporerer det som et centralt element i sine modeller”, lyder vurderingen.

Produktionsskov med hurtigt voksende nåletræer for større klimaeffekt

Det fremgår af rapporten, at der konkret er regnet på skovblandinger, der består af 50 pct. traditionel træartsblanding med overvejende løvtræ og 50 pct. hurtigvoksende træer, herunder en stor andel af nåletræer.

Der lægges desuden til grund, at skoven overvejende vil blive forvaltet som produktionsskov, dvs. at træerne løbende hugges og sælges til gavntræ eller energitræ.

”Vi har siden 1990’erne set et markant fald i andelen af bl.a. rødgran i de danske skove. Det mindsker potentialet for at bygge med dansk træ, fordi byggeriet især anvender nåletræ. Vi bakker derfor op om udvalgets anbefaling og glæder os over den tydelige opfordring til, at skovrejsningen skal etableres med træproduktion for øje”, siger chefkonsulent i Træ- og Møbelindustrien, Simon Auken Beck.

250.000 ha ny skov i 2045

Svarer-udvalgets modeller indeholder etablering af en tilskudsordning for privat skovrejsning på knap 92.000 kr. pr. hektar, som er mere end en fordobling af de nuværende ca. 35.000 kr. pr. hektar. Dette skønnes at øge hastigheden i forhold til den aktuelle skovskovrejsning, således at der i 2045 opnås en samlet skovrejsning på 250.000 hektar, hvilket også er ambitionen fra Regeringsgrundlaget.

Husk de eksisterende skoves træproduktion

Rapporten baserer sig på den nuværende skovfremskrivning, som forudsiger en generel stigning i hugsten frem mod 2030 og et fald i skovenes netto-optag set i forhold det seneste årti. Udvalget foreslår ikke konkret regulering, men overvejer muligheden for at begrænse hugsten i de eksisterende skove for at maksimere skovenes CO2-lager.

Det vil dog være en helt forkert regneteknisk vej at gå, mener Træ- og Møbelindustrien:

”Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, hvor vi i langt højere grad benytter os af fornybare og biogene materialer, så har vi brug for mere træproduktion, ikke mindre. Hvis vi skal høste de klimamæssige fordele, som skov og træ tilbyder, så må man naturligvis ikke begrænse råvaregrundlaget for de træproducerende virksomheder”, lyder det fra chefkonsulent i Træ- og Møbelindustrien Simon Auken Beck.

 

Læs rapporten

Du kan læse rapporten Grøn Skattereform her

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold