26.04.24 TMI Nyheder

Takket være skoven

Danskerne elsker at gå i skoven. Men meget få danskere tænker over alt det, skoven forsyner os med.

Derfor har vi udviklet kampagnen ”Takket være skoven”, der zoomer ind på alt det fantastiske, skoven bidrager med til naturen, individet og samfundet: træprodukter, ture med hunden, pleje af sindet, biodiversitet, renere grundvand, CO2-binding, arbejdspladser, spærene i dit hus og stolen, du sidder på.

Vi viser skovens mange funktioner, så vi blandt venner, familie, i medierne og politisk kan have en nuanceret dialog om, hvad skoven også er, og hvilken værdi skovbrug giver, blandt andet:

At skovens træprodukter spiller en vigtig rolle i vores samfund, fx når vi vil nedbringe byggeriets CO2-udledning ved at erstatte klimatunge materialer med alternativer af træ, fordi træet er holdbart, kan genbruges og genanvendes og har lavere CO2-aftryk.

At forbrugerprodukter af træ er storfavoritter hos danskerne, se fx rundt i dit hus – her er du omgivet af træ i gulvet, træ i spærene og træ i stolen, du sidder på.

At skoven er afgørende for at nå Danmarks klimamål, fordi skoven modvirker klimaforandringer, når den optager CO2 fra atmosfæren, som bliver lagret i træet – også når træet fældes og bruges til produkter uden for skoven.

Skoven bidrager med løsninger på mange af tidens største udfordringer. Derfor dyrker vi skoven.

PARTNERNE BAG
Dansk Skovforening, Skovdyrkerne, Træ- og Møbelindustrien og Hedeselskabet har taget initiativ til Partnerskab for Dansk Skovbrug, der står bag kampagnen Takket være skoven.

Partnerskabet ønsker at tydeliggøre værdien af skovbrug i Danmark gennem en kampagne, som sætter fokus på træ som en fornybar ressource, der bidrager til den grønne omstilling.

Partnerskab for dansk skovbrug. Se filmen: Takket være skoven

Læs mere

Du kan læse meget mere om kampagnen på hjemmesiden Takket være skoven

Simon Auken Beck

Simon Auken Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3411
  • Mobil +45 2671 9651
  • E-mail siab@di.dk

Relateret indhold