OPS Analyser

Kommuner risikerer at mangle vuggestuer og børnehaver som følge af politisk aftale

Private daginstitutioner er populære blandt danske forældre. I 2021 passes over 25.200 børn i private daginstitutioner. En politisk aftale om afvikling af privatejede daginstitutioner kan derfor risikere at udfordre både familier og kommuner med manglende institutionspladser.

Private børnehaver og vuggestuer oplever en stadig stigende tilslutning blandt danske familier. Mens der i 2017 var lidt over 19.000 børn i private daginstitutioner, er der i 2021 over 25.200.1

Tilsvarende har antallet af private daginstitutioner været stigende. På landsplan er der i dag knap 40 flere private daginstitutioner end i 2017. Dette svarer til, at private daginstitutioner udgør en samlet andel på cirka 24 pct. af det samlede antal daginstitutioner i Danmark.2

Regeringen og støttepartierne har dog forhandlet en politisk delaftale på plads, der de facto forbyder privatejede institutioner i deres nuværende form.3 Konkret drejer det sig om 94 vuggestuer og børnehaver i 42 kommuner, som ikke kan fortsætte som hidtil og dermed har usikre fremtidsudsigter.

Aftalen falder sammen med, at mange kommuner frem mod 2030 vil opleve et stigende børnetal. I enkelte kommuner vil stigningen være op mod 30 pct.4 Det betyder, at en række kommuner skal finde pasning til mange nye børn samtidig med, at de risikerer at skulle finde erstatninger for én eller flere privatejede børnehaver og vuggestuer.

Som det fremgår af ovenstående kort, er det særligt kommuner i Nordjylland, Østjylland, Fyn og Sjælland, hvor den politiske aftale kan risikere at føre til mangel på daginstitutioner, som ellers bidrager til et varieret dagpasningstilbud til familierne i disse kommuner.

De kommuner, der har flest institutioner, som muligvis vil lukke som følge af den politiske aftale på daginstitutionsområdet er præsenteret i nedenstående tabel.

Noter

  1. De 25.247 børn for 2021 fordeler sig med henholdsvis 7.093 vuggestuebørn og 18.155 børnehavebørn.
  2. Hvis der tages udgangspunkt i tallene for 2020 (kilde: Danmarks Statistik, Tabel BOERN 4)
  3. DI (2021) – Pressemeddelelse: Vi kan ikke undvære private børnehaver
  4. DI Analyse (2021). Stort behov for flere børnehaver og vuggestuer frem mod 2030.
Peter Thingholm Kristoffersen
Skrevet af:

Peter Thingholm Kristoffersen

Relateret indhold