24.02.21 OPS Nyheder

Corona-tiltag forlænges for alle offentlige indkøb

Offentlige institutioner har gennem coronakrisen haft dispensation til at udvise større fleksibilitet over for virksomhederne for at understøtte deres likviditet, bl.a. i form af fremrykkede betalinger. Folketinget har nu vedtaget, at initiativerne kan forlænges frem til 30. juni 2021.

Foto: Colourbox

Coronavirus lægger fortsat et stort pres på virksomhederne. Derfor har Regeringen og Folketinget valgt at forlænge de tiltag, der siden marts 2020 har givet offentlige ordregivere større mulighed for at udvise fleksibilitet over for deres leverandører.

Fremryk betalinger 

Frem til 30. juni 2021 kan stat, kommuner og regioner derfor fortsat gøre brug af tiltagene, som giver mulighed for at:

  1. Fremrykke alle betalinger
  2. Forudbetale leverancer, der finder sted til og med 30. juni 2021, og som har en værdi på 1 million kr. (ekskl. moms) eller derunder
  3. Om muligt undlade at opkræve bod mv., hvis en aftale bliver misligholdt som følge af coronavirus

Finansudvalget godkendte 28. januar 2021, at der på statens områder kan dispenseres fra regnskabsbekendtgørelsen ift. de nævnte tiltag. Med vedtagelsen af et lovforslag d. 23. februar 2021 har Folketinget nu også givet hjemmel til, at tiltagene forlænges for de kommunale og regionale indkøb. 

Hold fast i samarbejdet

Dansk Industri opfordrer indkøberne i både staten, kommunerne og regionerne til at holde fast i det gode samarbejde med leverandørerne og gøre brug af de lempede regler:

Vi opfordrer til, at man hos alle offentlige myndigheder går i dialog med leverandørerne om at holde gang i så mange aktiviteter som muligt og samtidig får udnyttet de muligheder, der er for eksempelvis at forudbetale regninger Jakob Scharff, Branchedirektør

Læs mere om vilkårene for implementering af tiltagene hos Økonomistyrelsen her.

Relateret indhold