Analyser

Der bliver kamp om velfærdsmedarbejdere i EU

Frem mod 2050 vil antallet af personer, der har fejret deres 80 års fødselsdag stige markant i landene i EU i forhold til i dag. Der kommer relativt flere ældre, og hvor der i dag er næsten ti personer i alderen 20-65 for hver person, der har rundet 80 år, så vil der i 2050 være mindre end fem.

Frem mod 2050 stiger antallet af personer, der er fyldt 80 år med 80 pct. I 2022 var der 27 mio. personer på mindst 80 år, mens det i 2050 forventes at være steget til 49 mio. personer i EU.

Det er samtidig en stigning, som findes i alle lande. Der er således ikke et eneste europæisk land, hvor der ikke kommer flere ældre til. Udfordringen ved, at der bliver flere ældre, er, at antallet af personer under 80 ikke stiger i samme grad. Andelen af personer på mindst

Anm.: Der er anvendt baseline fremskrivningen for EU-27 lande
Kilde: Eurostat og DI

80 år stiger således også i alle EU-lande frem mod 2050. Det kan give store udfordringer for fremtidens ældrepleje med at skaffe den relevante arbejdskraft.

For at illustrere udfordringen har vi valgt at se på, hvor mange 20-65 årige der er pr. person, der er mindst 80 år gammel. På den måde ser vi hvor mange, der er i den primære arbejdsdygtige alder i forhold til personer, som ofte kræver mere pleje.

Samlet set var der i EU næsten ti personer i den primære arbejdsdygtige alder pr. person, der var mere plejekrævende i 2022. I 2050 forventes dette at være faldet til det halve, så der blot er knap fem personer i den primære arbejdsdygtige alder i forhold til de mere plejekrævende.

Anm.: Der er anvendt baseline fremskrivningen for EU-27 lande
Kilde: Eurostat og DI

Selv hvis der tages højde for, at ældre forventes at være sundere i fremtiden, hersker der ikke meget tvivl om, at der på europæisk plan bliver stor kamp om velfærdsmedarbejdere til at tage os af det stigende antal ældre i EU.

Sammenligner vi med andre europæiske lande, så ligger Danmark nogenlunde i midterfeltet i forhold til andelen mellem 20-65 årige og personer på mindst 80 i 2050. Det er især de store vesteuropæiske lande, som står med store udfordringer. Italien, Frankrig, Tyskland, Spanien og Portugal har alle færre end fem personer i alderen 20-65 år pr. person, der har rundet 80 år.

En vigtig pointe er, at middellevetiden her ofte er længere end eksempelvis i østeuropæiske. Det betyder, at andelen af ældre relativt til resten af befolkningen er større.  

Anm.: Der er anvendt baseline fremskrivningen for EU-27 lande
Kilde: Eurostat og DI

En ting er selve niveauet i 2050, som er vist her. Nok så vigtigt er at vise udviklingen. Frem til 2050 er der ikke et eneste EU-land, hvor der kommer flere i den primære arbejdsdygtige alder i forhold til de 80+-årige.

Værst ser det ud i Slovakiet og Irland, men også lande som Polen og Rumænien ser et stort fald i antallet af 20-65-årige i forhold til de ældre, der har rundet 80 år. Samlet set er der i 2050 4,9 færre 20-65-årige pr. person, der er fyldt 80 i forhold til i 2022. Der er altså tale om en generel udfordring i EU.

Anm.: Der er anvendt baseline fremskrivningen for EU-27 lande
Kilde: Eurostat og DI

Relateret indhold