18.04.24 DI Pressemeddelelse

DI: Private aktører skal sikre løftet om valgfrihed til de ældre

Dansk Industri (DI) roser aftalepartierne bag ældrereformen for at have fokus på de ældres frie valg. Erhvervsorganisationen understreger samtidigt, at de private velfærdsaktører er nødt til at spille en stor rolle, når det frie valg skal omsættes til virkelighed.

Regeringen har med et bredt flertal netop lagt sidste hånd på ældrereformen. Hos DI glæder man sig over, at der i de kommende år vil ske en fordobling i antallet af alternativer til kommunale plejeboliger. Derudover får borgerne nu får langt bedre muligheder for at sammenligne kvaliteten af plejehjem på tværs af landet i Plejehjemsoversigten.dk.

- Vi havde gerne set, at kommunerne blev forpligtet til at sikre et frit valg mellem et kommunalt og privat plejehjem i hver kommune. Men vi er godt tilfredse med, at de private plejehjem kommer til at spille en større rolle i vores velfærdssamfund. Ambitionen om de 3.000 flere ikke-kommunale plejehjemspladser er et skridt i den rigtige retning. Nu er det vigtigt at sikre, at langt størstedelen af de pladser går til private aktører, så de ældre har et reelt frit valg, siger Emil Fannikke Kiær, erhvervs- og medlemsdirektør i DI.

Samtidig bliver kvalitetsindikatorer en del af Plejehjemsoversigten.dk, der er en portal, hvor borgerne kan finde oplysninger om plejehjem og hjemmehjælp. I fremtiden vil man også kunne finde oplysninger om brugertilfredshed, medarbejderforhold, og hvorvidt der er særlige forhold på plejehjemmet, f.eks. om de ældre må medbringe et kæledyr.

- Det er jo altafgørende, at vi som borgere i et velfærdssamfund har indsigt i kvaliteten af velfærdstilbudene, og at vi kan sammenligne dem på tværs. Det gælder også plejehjem, hvor der kan være stor forskel, siger Emil Fannikke Kiær og fortsætter:

- At komme på plejehjem er for mange en af livets sidste store beslutninger, og derfor er det åbenbart, at de ældre eller de pårørende har et så præcist billede af kvaliteten af de forskellige plejetilbud som muligt, før de vælger. I dag kan forbrugere få mere information om den vaskemaskine, de vil købe, end det plejehjem, de skal vælge. Det er væsentligt, at det bliver anderledes nu, siger han.

Derudover sikrer ældrereformen et udvidet frit valg, så det også omfatter rehabilitering og genoptræning. DI-direktøren fremhæver, at det en stor sejr for borgerne, der får mange flere valgmuligheder.

- Vi har længe kæmpet for, at de ældres frie valg bliver udvidet til rehabiliterings- og genoptræningsområdet. Det vil give mere konkurrence blandt leverandørerne og dermed bedre kvalitet for borgerne, siger Emil Fannikke Kiær.

Dansk Industri har tidligere udtrykt bekymring for, at kravet om helhedspleje vil udelukke mindre virksomheder fra at levere velfærdsydelser. Af aftalen fremgår det, at partierne er særligt opmærksomme på de mindre leverandørers vilkår. Men erhvervsorganisationen havde gerne set, at en mere konkret løsning, var blevet en del af aftalen. 

- Vi har fra start sagt, at det er urealistisk at tro, at alle lokale hjemmeplejevirksomheder fra næste år kan levere mere komplicerede genoptræningsforløb – hvilket helhedsplejen ville kræve. Vores klare bekymring er, at der mange steder i landet reelt ikke vil være et frit valg, fordi de mindre virksomheder er presset ud. Jeg er glad for, at partierne er opmærksomme på den udfordring, selvom det havde været bedre med en mere konkret løsning. Vi kommer til at følge helhedsplejen tæt, så vi sikrer, at alle private leverandører, uanset størrelse, har lige adgang til at byde på velfærdsopgaver, siger Emil Fannikke Kiær.