DI Mener:

Ressourceoptimering i byggeriet

Byggesektoren har fokus på at optimere ressourcerne. Men en omstilling af sektoren skal kunne favne flere hensyn til blandt andet sundhed og økonomi.

I takt med at der bliver flere mennesker, og levestandarden stiger i hele verden, stiger efterspørgslen efter naturressourcer til byggeriet. For at sikre at der er materialer til at imødekomme denne efterspørgsel, arbejder byggeriet konstant på at optimere anvendelsen af ressourcerne.

Byggeriet er en betydelig del af alle menneskers liv, både fordi de fleste mennesker bruger hovedparten af deres tid i byggeri, og fordi byggeri ofte er en betydelig del af samfundets formue. I Danmark udgør værdien af det samlede byggeri eksempelvis cirka 2,4 gange Danmarks bruttonationalprodukt.

Byggeriets store plads i samfundet betyder naturligvis også, at der er en række krav til blandt andet byggeriets sundhed, sikkerhed, komfort, energiforbrug og økonomi. Fokus på ressourceoptimering skal derfor ses i en helhed, der også skal tage hensyn til, hvordan byggesektoren påvirker og bliver påvirket af andre sektorer. 

Mange krav til byggeriet

DI mener, at ressourceoptimering og omstilling af byggeriet til en mere cirkulær økonomi skal tage hensyn til en række forhold.

Omstillingen skal først og fremmest have fokus på, at vi har de nødvendige ressourcer i fremtiden. Cirkulær økonomi skal ikke være et mål i sig selv, men en af de løsninger der skal sikre, at byggesektoren også fremadrettet har adgang til de nødvendige materialer.

Gennemsnitligt er danskerne inden døre 90 pct. af tiden, og udgifter til bolig udgør størstedelen af de fleste menneskers udgifter. Derfor stilles der en lang række krav til det byggeri, vi opfører. Det er krav til sundhed og sikkerhed, komfort, indeklima, energiforbrug samt ikke mindst økonomi.

Ressourceoptimering er således ét blandt mange krav, og det er vigtigt, at vi tænker omstillingen ind i denne helhed af krav. 

Fokus på fremtidens byggeri

Potentialet for at øge ressourceoptimeringen, samt anvende og genanvende byggemateriale bedre, findes især i fremtidens byggeri, idet det er muligt at tage hensyn til dette behov, når man udvikler fremtidens konstruktioner og materialer.

Omvendt må det forventes, at nye kvalitetskrav og viden har gjort det uinteressant og urentabelt at investere substantielt i at udvinde materialer fra ældre byggeri.

Det er også vigtigt at forså, at der er mange veje til at ressourceoptimere. En analyse af DI Bygs medlemmer viser, at både byggematerialeproducenter og entreprenører allerede er kommet rigtig langt med at optimere ressourceforbruget i forbindelse med byggeri. Mange har været i gang i adskillige år. Men de enkelte løsninger er vidt forskellige.

Derfor er det vigtigt, at man anlægger en fordomsfri tilgang til, hvordan vi sikrer, at der er ressourcer til fremtidens efterspørgsel.

Det samme gælder begrebet om cirkulær økonomi, der skal forstås bredt, når det gælder byggeriet. Det er kendetegnende for byggematerialeproducenterne, at de er progressive i forhold til at erstatte jomfruelige materialer med restprodukter fra andre sektorer. Og omvendt, at restprodukter fra byggematerialer i mange tilfælde indgår i produktion uden for byggeriet. 

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3575
  • Mobil +45 2949 4500
  • E-mail ekh@di.dk