Foto: Colourbox

22.06.22 DI Byggeri Nyheder

Hvad gør vi, hvis vores medarbejder bliver syg før eller i sin ferie?

Når først ferien er aftalt eller varslet, ligger den fast og kan som udgangspunkt ikke ændres igen. Hverken af virksomheden eller medarbejderen.

Hvis medarbejderen bliver syg før ferien begynder, har medarbejderen imidlertid ikke pligt til at holde ferien. Medarbejderen skal melde sig syg til virksomheden efter virksomhedens almindelige regler for anmeldelse af sygdom.

Medarbejderen får i stedet udbetalt sygedagpenge/sygeløn og kan holde ferien på et senere tidspunkt. Medarbejderen kan dog vælge at holde ferien alligevel på trods af sygdommen.


Syg under ferien

Hvis medarbejderen bliver syg i ferien, kan medarbejderen under visse betingelser kræve at få erstatningsferie. Medarbejderen får ikke erstatningsferie for de første fem sygedage i løbet af ferieåret. Hvis en medarbejder således har været syg otte dage i løbet af sin ferie, har medarbejderen ret til tre erstatningsferiedage.

De fem karensdage kan godt være fordelt over flere ferieperioder i løbet af ferieafholdelsesperioden. Det betyder, at hvis medarbejderen eksempelvis har været syg i tre dage i en ferieperiode og seks dage i en anden efterfølgende ferieperiode, har medarbejderen ret til erstatningsferie for fire feriedage for den sidste sygeperiode.

Medarbejderen skal også, hvis denne bliver syg i sin ferie, melde sig syg til virksomheden efter virksomhedens almindelige regler for anmeldelse af sygdom. Det er endvidere en betingelse, at virksomheden får en lægeerklæring for den eller de relevante sygeperioder, hvis medarbejderen vil have erstatningsferie. Medarbejderen skal selv betale for lægeerklæringen.

Vær samtidig opmærksom på, at medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, har ret til sygeferiegodtgørelse, hvis medarbejderen er syg mere end en dag. Hvis en medarbejder, der ikke har ret til sygeløn, således kun er syg i én dag, har vedkommende ikke ret til sygeferiegodtgørelse.

Du kan læse mere om ferie her

Relateret indhold