Foto: Søren Nielsen

25.04.24 DI Byggeri Nyheder

Webinar: Nye regler for byggevarer på vej

Europa-Parlamentet har den 10. april 2024 stemt for en revideret byggevareforordning. Den eksisterende lovgivning fra 2011 skal opdateres med fokus på bl.a. digitalisering og cirkularitet.

Byggevareforordningen er et regelsæt, der sætter rammerne om markedsføring af byggevarer i EU, og bl.a. indeholder regler om CE-mærkning. Det overordnede formål med reglerne er at sikre et velfungerende indre markedet med fri bevægelig for byggevarer i EU. De sidste mange år har man i EU arbejdet for at få de nye regler på plads, og det er nu kommet et skridt nærmere, da Europa-Parlamentet har godkendt en revideret udgave af forordningen.  

Fokus på digitalisering og cirkularitet

Med det nye og opdaterede regelsæt ønsker man fra EU at udnytte potentialerne ved digitalisering til fulde for at mindske administrative byrder for virksomheder. Konkret kommer det udtryk ved, at de oplysninger og dokumentation, der kræves i forordningen, kan stilles til rådighed digitalt. Der er lagt op til, at der på sigt indføres et digitalt produktpas for byggevarer, hvor relevante oplysninger og dokumenter kan samles ét sted.    

Et andet centralt element i den nye forordning er, at EU ønsker at fremme cirkularitet for byggevarer. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at brugte byggevarer fremover bliver omfattet af forordningen ligesom byggevarer skal konstrueres, så de nemt kan repareres eller renoveres.

Næste skridt

Forordningen skal nu formelt godkendes af medlemslandene i Rådet, og det er altså sidste skridt før at forordningen er endeligt vedtaget. Herefter vil forordningen blive gjort tilgængelig i EU’s Lovtidende, og vil træde i kraft på tyvendedagen herefter. Der vil dog være overgangsperioder for en række bestemmelser.

Vil du høre mere om den nye byggevareforordning, så tilmeld dig DI Byggeris webinar her

Relateret indhold