Arrangement

Industry kick-off om Nordsøen som Silicon Valley for havvind

Konference den 27. februar 2019 i forbindelse med 'North Sea Energy Days'.

Foto:Getty

Nordsøen som Silicon Valley for havvind

Hvad er status for Nordsø samarbejdet om havvind ? Hvor ligger de særlige udfordringer som skal håndteres for at sikre, at Nordsøen kan blive ’Silicon Valley’ for havvind og hvilke innovationsprojekter kan understøtte dette ? Hvad er perspektiverne og udfordringerne for energiøer i Nordsøen.

Kom og hør fra energi-, forsynings- og klimaministeriet og Energinet og deltag i industri-workshop den 27. februar i Esbjerg, hvor du kan give dine input til, hvordan at vi kan indfri ambitionerne om Nordsøen. Input kan være af både politisk, teknologisk og praktisk karakter. .

Arbejdet i workshoppen bliver en del af et samlet indspil fra den energiproducerende industri til 'North Seas Ministerial Meeting '– et ministermøde under Nordsøsamarbejdet, der finder sted den 20. juni 2019 i Esbjerg.

Workshoppen er blevet til  i samarbejde mellem Business Esbjerg, Vindmølleindustrien og Energy Innovation Cluster.