Om DI Energi

Bliv klogere på DI Energi, vores medlemmer, bestyrelsen og sekretariatet.

DI Energi er et branchefællesskab i Dansk industri for virksomheder, der arbejder med eller interesserer sig for energi.

Fælles for vores medlemmer er, at de arbejder med energi enten direkte eller indirekte.

Vores medlemmers forretningsområder dækker hele værdikæden af energi fra indvinding, produktion, distribution af energiressourcer til fremstilling af teknologi og rådgivning, design og udvikling på energiområdet.

I DI Energi varetager vi vores medlemmers interesser over for politikere og offentlige myndigheder og tilbyder service, vejledning, netværk og mulighed for at blive opdateret på den energi- og klimapolitiske dagsorden.

DI Energi sætter energiindustriens vigtige rolle og vilkår på den politiske dagsorden. Derudover skaber vi synlighed for branchen både nationalt og internationalt, og dermed styrkes rammerne for vores medlemmers vækst og udvikling.

Adm. direktør Claus Madsen, ABB A/S
Udviklingen af nye konkurrencedygtige energiteknologier kommer ikke af sig selv. Det kræver de rigtige rammevilkår og en kompetent og kvalificeret arbejdsstyrke. Gennem DI opnår DI Energi en stærk politisk gennemslagskraft, som bidrager til at opnå dette mål Adm. direktør Claus Madsen, ABB A/S

Sekretariatet i DI Energi

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Har du som medlem spørgsmål, forslag til nye aktiviteter, ris eller ros – eller gode råd til DI Energi, så tøv ikke med at kontakte os.

Se vores kontaktinformationer nederst på denne side.

Skriv os en mail

Bestyrelsen

DI Energis bestyrelse er en stærk sammensætning af virksomheder, der repræsenterer den danske energiindustri.

Se DI Energis bestyrelse her

DI Energi

Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V.
Danmark

Telefon:3377 3377
Åbningstider:Mandag til fredag 8.00 - 17.00

Skriv en mail til DI Energi
Læs også