DI Bioenergi

DI Bioenergi er talerøret for virksomheder, der har bioenergi som forretningsområde.

Bliv klogere på DI Bioenergi, vores medlemmer, bestyrelse og sekretariatet.

Hvem er vi?

DI Bioenergi er er en sektion i DI Energi, der arbejder for at fremme branchens vilkår på dansk og europæisk niveau. DI Bioenergi er et stærkt fagligt netværk, der yder branchespecifik interessevaretagelse og services.

Hvad kan vi gøre for dig?

Har du spørgsmål, ris eller ros – eller gode råd? Så tøv ikke med at kontakte Sekretariatsleder Sofie Laurentzius Nielsen på soln@di.dk eller pr. telefon 2857 8778. 

3. december 2019: DI Bioenergis årsdag 2019

SAVE THE DATE! Tirsdag den 3. december 2019 afholder DI Bioenergi årsdag.

Fakta om bioenergi i Danmark

I Danmark udgør bioenergi langt den største del af forbruget af vedvarende energi, nemlig 70 pct.

I varme- og kraftsektoren udgør bioenergi ca. 2/3. Danmark har virksomheder og teknologier, der kan levere løsninger fra højeffektiv forbrænding af biomasse over anden konvertering til energi og til egentlig bioraffinering, hvor energi også er et element.

Bioenergiteknologi bidrager til Danmarks betydelige eksport af energiteknologi.

Læs hele analysen af den danske bioenergiklynge her.

Seneste nyt
Medlemmer

Vores medlemmer dækker interesser fra hele værdikæden inden for bioenergi. Det gælder lige fra produktion, distribution, handel, forbrug og over til rådgivning om og udvikling og produktion af udstyr og løsninger inden for bæredygtigt biomasse og biogas.

Vores medlemsvirksomheder opererer eksempelvis indenfor forbrænding af biomasse til produktion af el og varme og levering af udstyr og rådgivning hertil og over til produktion af biogas og forbrug heraf.

Læs mere om medlemmerne her
Bestyrelsen
DI Bioenergis bestyrelse består af følgende medlemmer

Formand

Adm. direktør Jens-Ole Aagaard Jensen, Focus BioEnergy ApS

Næstformand

Adm. direktør Christian B. S. Christensen, Aikan A/S

Bestyrelsesmedlemmer

Director of Global Power Division Mogens Skov, Rambøll Danmark A/S

Head of Regulatory Affairs & QEHS Mette Hansen, Nature Energy A/S

Direktør for Teknologi og Marketing Ole Hedegaard Madsen, B&W Vølund A/S

Sales Manager Jan Nilsson, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S                   

Adm. direktør Jens Dall Bentzen, Dall Energy ApS

Fabrikschef Erik Mansig, Daka Denmark A/S

Projektchef Torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center A/S

Market Regulation Manager Peter Bjerregaard, E.ON Danmark A/S

Cleantechchef Henrik Hassing, FORCE Technology             

Senior Lead Sustainability Advisor Peter Kofoed Kristensen, Ørsted A/S

Forsyningsdirektør Jane Egebjerg Andersen, HOFOR A/S

Sekretær

Sekretariatsleder Sofie Laurentzius Nielsen, DI Bioenergi

Læs også