DI Bioenergi

DI Bioenergi er talerøret for virksomheder, der har bioenergi som forretningsområde.

Bliv klogere på DI Bioenergi, vores medlemmer, bestyrelse og sekretariatet.

Hvem er vi?

DI Bioenergi er er en sektion i DI Energi, der arbejder for at fremme branchens vilkår på dansk og europæisk niveau. DI Bioenergi er et stærkt fagligt netværk, der yder branchespecifik interessevaretagelse og services.

Fakta om bioenergi i Danmark

I Danmark udgør bioenergi langt den største del af forbruget af vedvarende energi, nemlig 70 pct.

I varme- og kraftsektoren udgør bioenergi ca. 2/3. Danmark har virksomheder og teknologier, der kan levere løsninger fra højeffektiv forbrænding af biomasse over anden konvertering til energi og til egentlig bioraffinering, hvor energi også er et element.

Bioenergiteknologi bidrager til Danmarks betydelige eksport af energiteknologi.

Seneste nyt
Medlemmer

Vores medlemmer dækker interesser fra hele værdikæden inden for bioenergi. Det gælder lige fra produktion, distribution, handel, forbrug og over til rådgivning om og udvikling og produktion af udstyr og løsninger inden for bæredygtigt biomasse og biogas.

Vores medlemsvirksomheder opererer eksempelvis indenfor forbrænding af biomasse til produktion af el og varme og levering af udstyr og rådgivning hertil og over til produktion af biogas og forbrug heraf.

Læs mere om medlemmerne her
Bestyrelsen
DI Bioenergis bestyrelse består af følgende medlemmer

Formand

Adm. direktør Jens-Ole Aagaard Jensen, Focus BioEnergy ApS

Næstformand

Adm. direktør Christian B. S. Christensen, Aikan A/S

Bestyrelsesmedlemmer

Direktør Jens Dall Bentzen, Dall Energy ApS

Senior Manager, Technology Strategy, IP & RA Niels Henriksen, Ørsted A/S

Kommunikationsdirektør Rasmus Winther, NGF Nature Energy A/S

Sales Manager Jan Nilsson, BWSC A/S

Udviklingschef Erik Wormslev, NIRAS A/S

Global Division Director Mogens Skov, Rambøll Danmark A/S

Technology Director Ole Hedegaard Madsen, B&W Vølund A/S

Business Unit Manager Erik Mansig, Daka Danmark A/S

Cleantechchef Henrik Hassing, FORCE Technology - Lyngby

Market Regulation Manager Peter Bjerregaard, E.ON Danmark A/S

Founder Olav Csiky, C-biotech IVS.

Sekretær

Sekretariatsleder Anne Lund Wilhelmsen, DI Bioenergi

Hvad kan vi gøre for dig?

Har du spørgsmål, ris eller ros – eller gode råd? Så tøv ikke med at kontakte mig på adla@di.dk eller pr. telefon 3016 6563. 

Sekretariatsleder Anne Lund Wilhelmsen
Læs også