Arrangement

Fødevaresektorens EU-topmøde 2024

Fødevareforbundet NNF, Landbrug & Fødevarer samt DI Fødevarer inviterer til topmøde på Christiansborg, hvor vi sætter fokus på fødevaresektorens rolle i EU og drøfter udfordringerne med flere af partiernes spidskandidater til valget til Europa-Parlamentet.

I en tid præget af risiko for forsyningskrise, geopolitisk ustabilitet, pres på landbrugsarealerne og klima- og biodiversitetskrise går danskerne til EU-valg. Mange politikker og sektorer skal være med til at hjælpe danskerne og europæerne med at finde en vej ud af kriserne. Det gælder ikke mindst fødevaresektoren, som er en vital brik i at håndtere de mange udfordringer. For fødevaresektoren under et har EU-valget stor betydning, da meget regulering af sektoren udspringer fra EU. Samarbejdet i EU er derfor afgørende for konkurrenceevnen og jobskabelse og eksport fra fødevaresektoren.

Sæt derfor kryds i kalenderen og tilmeld dig topmødet nu.

Program

Kl. 08.00 Der åbnes for registrering
Kl. 09.00


Velkomst
v/Niels Flemming Hansen, MF KF og spidskandidat til Europa-Parlamentet
Kl. 09.10


EU's betydning for klima og fødevareforsyningssikkerhed i balance
v/Margrethe Vestager, ledende næstformand, EU-Kommissionen
Kl. 09.40

Oplæg
v/Peder Tuborgh, CEO, Arla Foods Amba
Kl. 10.00 Spørgsmål til oplægsholdere
Kl. 10.25


Paneldebat - del 1:
Er der en fælles dansk holdning til prioritering af fødevareområdet i EU?
Moderator: Anders Søgaard, Landbrug & Fødevarer

I panelet:
Rasmus Nordqvist, SF
Marianne Vind, S
Asger Christensen, V
Niels Flemming Hansen, KF

Kl. 11.15 Pause
Kl. 11.30


Paneldebat - del 2:
Hvordan sikres balancen mellem klima og fødevareforsyningssikkerhed, samtidig med at den folkelige opbakning bevares?
Moderator: Anders Søgaard, Landbrug & Fødevarer

I panelet:
Per Clausen, EL
Lars Barfoed, M
Anders Vistisen, DF
Bent Juul Sørensen, DD

Kl. 12.00 Spørgsmål til panelet
Kl. 12.20

Afrunding - hvad fik vi med hjem?
v/Landbrug & Fødevarer, Fødevareforbundet NNF og DI Fødevarer
Kl. 12.35 Frokost og netværk