Webinar

Webinar: FødevareNetværk om COVID-19

DI Fødevarer inviterer til møde i FødevareNetværket om COVID-19-situationen.

Webinaret er overstået

Afspilning af webinar kræver medlemsskab af: DI Fødevare

Login her

På dagsordenen er en opdateret orientering om COVID-19 situationen. Som forudset er COVID-19-smitten accelereret her i efteråret. Der kommer løbende nye restriktioner og retningslinjer, som det er vigtigt at kunne agere i forhold til. Herunder også for varer og gods, samt restriktioner for personer internationalt. Vi vil på dagen give så aktuel status for de forhold, der kan være produktions- og logistikkritiske for fødevarevirksomheder. Derudover har vi haft møde med Fødevareklagenævnet, som jeg vil fortælle om. Fødevarestyrelsen deltager derefter med et indlæg om ændring af smiley-ordningen og om retningslinjer for bagatelagtige overtrædelser.

   PROGRAM

Kl. 09.30
   

Velkomst
Seniorchefkonsulent Gitte Hestehave, DI Fødevarer 

Kl. 09.35

COVID-19 status
Branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer

Kl. 10.00

Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnet og møde med dem
Seniorchefkonsulent Gitte Hestehave, DI Fødevarer 

Kl. 10.15

Indlæg om ændring af smiley-ordningen og retningslinjer for bagatelagtige overtrædelser 
Projektleder Benjamin Boesen, Fødevarestyrelsen

Kl. 10.45

DI Fødevarers holdning til ovenstående – evt. input fra medlemmerne
Seniorchefkonsulent Gitte Hestehave, DI Fødevarer

Kl. 11.00

Afslutning
Seniorchefkonsulent Gitte Hestehave, DI Fødevarer