Webinar

Nye markedsdata og viden om emballageprocesser

Producentansvar for emballage – og så endda udvidet – rammer alle i værdikæden. Nu med nye fakta fra virksomhederne!

Foto: GettyImages

Kendskabet til det udvidede producentansvar for emballage, som indfases i disse måneder, er stadig meget lavt blandt danske virksomheder”, konstaterer branchedirektør Jacob Kjeldsen fra DI Handel på baggrund af nyligt gennemført markedsundersøgelse.

Ambitionen er derfor i samarbejde med in- og eksterne interessenter på området at udbrede kendskabet gennem en artikelserie og webinarrække, der stiller skarpt på begrebet og giver ideer til konkrete actions virksomheder kan foretage sig.

Udgangspunktet for første webinar er bl.a. en DI Handel markedsanalyse udført i samarbejde med Megafon baseret på mere end 700 telefoninterviews, der kortlægger holdninger og adfærd i fremstillings- og i bygge- og anlægsbranchen blandt ansvarlige på området.

Analysen har primært fokuseret på de såkaldte ”Down stream” processer fra virksomhed mod kunden eller kundens kunder (erhvervsmodtagere) og bruger begreberne bortskaffelse, genbrug eller genanvendelse.

De seks vigtigste hoved-konklusioner fra undersøgelsen

  • Flertallet af virksomheder kender ikke til det udvidede producentansvar
  • Mere end 4 ud af 10 virksomheder oplever udfordringer med deres emballage
  • Hensynet til miljøet anses som den primære fordel ved at skifte til genbrugelige emballageløsninger
  • Klart flere virksomheder oplever, at de nye emballageregler bliver en ulempe/omkostning end en konkurrencemæssig fordel
  • Virksomhederne ser opbevaring samt tids- og prisomkostninger som de største udfordringer ved genbrugelige emballageløsninger
  • Mere end hver tredje virksomhed er villig til at betale mere for genbrugelige emballageløsninger - for de fleste af disse er der tale om 1 - 5% mere

Tilmeld dig webinaret den 19. december - hvor DI Handels branchedirektør Jacob Kjeldsen sammen med adm. direktør Asger Nielsen og COO Michael Ulf Larsen fra Megafon drøfter undersøgelsens resultater og deraf sandsynlige afledte konsekvenser.

Læs mere

Læs mere her om det udvidede producentansvar for emballage:

Nye regler betyder, at virksomheder bliver ansvarlige for deres emballage