Colourbox
24.01.24 DI Handel Nyheder

Effektivisering af eksportprocesser med DI's Certifikatservice

Dansk Industris Certifikatservice understøtter danske virksomheders eksportaktiviteter gennem effektiv dokumenthåndtering. Servicen fremskynder og effektiviserer internationale handelsprocesser, ved blandt andet at tilbyde digital udstedelse og påtegning af eksportdokumenter.

Effektiv dokumenthåndtering og overholdelsen af handelsregler

DI's Certifikatservice er en betydningsfuld ressource for virksomheder, der opererer i den internationale handelsarena. Tjenesten er relevant for virksomheder der eksporterer varer uden for EU, eller som transporterer værdifulde varer ud af EU. Disse virksomheder står over for en labyrint af eksportregler og krav om certifikater, hvor DI's Certifikatservice tilbyder specialiserede løsninger, som letter de administrative byrder.

Serviceydelsen omfatter udstedelse af ATA carnets, oprindelsescertifikater og påtegning samt legalisering af eksportrelaterede dokumenter, såsom handelsfakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister, kontrakter og prislister. Virksomheder bliver støttet og vejledt, så vi sammen sikrer overholdelsen af internationale handelsregler og understøtter en gnidningsfri eksport.

Ressourcebesparelse gennem digital transformation

En af de største fordele ved DI's Certifikatservice er den digitale udstedelse af dokumenter, hvilket gør processen hurtigere og mere effektiv. Virksomheder kan uploade deres dokumenter digitalt og modtage digitalt påtegnede og stemplede dokumenter, hvilket sparer tid og reducerer behovet for fysisk dokumenthåndtering.

Denne digitalisering af processer understøtter virksomhedernes evne til hurtigt at reagere på markedsændringer og opfylde internationale handelskrav. Det betyder, at virksomheder hurtigere end nogensinde kan tilpasse sig ændringer i internationale handelsaftaler og regulativer, og denne smidighed er afgørende for at opretholde konkurrenceevnen på det globale marked.

Hos DI Certifikatservice tilbyder vi:

  • Udstedelse og påtegning af fysiske oprindelsescertifikater med troværdighedserklæring
  • Udstedelse af ATA-carneter (midlertidig told- og afgiftsfri indførsel i et andet land)
  • Påtegning af eksportdokumenter med troværdighedserklæring
  • Digital påtegning af oprindelsescertifikater og eksportdokumenter
  • Rådgivning og sparring om eksportdokumenter og oprindelsescertifikater
  • Videreforsendelse af dokumenter til legalisering hos ambassader, konsulater, Udenrigsministeriet m.v.

Fordele ved medlemskab i DI

Som medlem af DI får du ikke kun adgang til Certifikatservice med en større besparelse på udstedelser, men også til et netværk, arrangementer og kurser, der kan forbedre virksomhedens internationale handelskompetencer og viden om eksportregler.

Samlet set er DI's Certifikatservice en værdifuld ressource for virksomheder, som ønsker at navigere sikkert og effektivt i den komplekse verden af international handel. Med DI's ekspertise og støtte kan virksomhederne opnå større succes på internationale markeder og effektivisere deres eksportprocesser.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan DI’s service kan hjælpe dig, kan du læse mere her: DI's Certifikatservice

Relateret indhold