28.02.24 DI Handel Nyheder

Handelserhvervet har stor betydning for dansk økonomi

Handelserhvervet er det største i Danmark målt på beskæftigelsen. På tværs af EU-lande, er Danmark ligeledes det land, hvor handelserhvervet udgør den største andel af den samlede private beskæftigelse. Dertil udgør handelserhvervet også store dele af den danske økonomi og eksporten. For at handelserhvervet kan opretholde positionen som et stærkt erhverv, har DI udarbejdet VISION2030, som skal hjælpe danske virksomheder med at vende nutidens udfordringer til fremtidens muligheder.

Danmark er og har altid været en stor handelsnation, og når der dykkes ned i række forskellige økonomiske nøgletal, understreges dette.

Beskæftigelsen er størst for handelserhvervet

Handelserhvervet (med handel med biler) beskæftiger i alt 540.000 personer i Danmark. Heraf er de 53.000 beskæftigede med handel med biler. De øvrige 487.000 er beskæftigede er i engros- og detailhandlen, hvilket svarer til 22 pct. af den private beskæftigelse. Engros- og detailhandlen er således det største erhverv målt på antal beskæftigede i Danmark foran både industri og forsyning samt bygge og anlæg.

imagefscxd.png

Når der ses ud over de danske landegrænser, understreges betydningen af handelserhvervet (u. handel med biler) for dansk økonomi. Danmark er nemlig det EU-land, som har den største andel af den samlede private beskæftigelse indenfor netop handelsbranchen. I gennemsnit udgjorde beskæftigelsen i handelserhvervene på tværs af alle EU-landene 16 pct. af den samlede private beskæftigelse. Til sammenligning var denne andel 21 pct. for Danmark i 2021 og er altså steget til 22 pct. i 2022. Sverige og Tyskland, som nogle af de lande vi oftest sammenligner os med, havde andele på 15 pct. af den samlede private beskæftigelse. 

imagehyfan.png

Handelserhvervet udgør også store andele af Danmarks økonomi og eksport

Et relevant mål til at bedømme den økonomiske størrelse af den danske økonomi, er bruttofaktorindkomsten (BFI). Her udgjorde detailhandlen samlet set 4,6 pct. af BFI og engroshandlen udgjorde 11,4 pct. i 2020. Med andre ord, udgjorde handelserhvervet hele 16 pct. af dansk økonomi i 2020.

BFI

BFI fås ved at BNP korrigeres for proportionale (fast andel af mængden eller værdien af en vare eller tjeneste) og ikke-proportional indirekte skatter og subsidier (f.eks. vægtafgifter, ejendomsskatter mv.).   

Det er dog ikke kun indenfor landets grænser, at handelserhvervet gør sig gældende. Når der ses på eksporten, udgjorde handelsvirksomheder 14 pct. af den samlede danske eksport i 2019. Danmark eksporterede samlet set for 1.300 mia. kr. i 2019, hvoraf handelserhvervet dermed stod for at eksportere for en samlet værdi af 146 mia. kr.

image476cl.png

Vi skal fremtidssikre handelsbranchen

Engros- og detailvirksomhederne er med andre ord en af grundstenene i Danmark ved at skabe arbejdspladser, bidrage til økonomien og er med til at innovere og fremme nye teknologier. Danske handelsvirksomheders stærke position på både det indenlandske og udenlandske marked er dog under konstant pres. For at dansk økonomi fortsat kan stå stærkt, er det derfor essentielt, at danske virksomheder evner at opretholde deres konkurrencedygtighed.

Danske handelsvirksomheder er kendetegnet ved at være dygtige købmænd, der formår at tilpasse sig hurtigt, og som har internationalt udsyn, uagtet om de er små, mellemstore eller store og uanset, om de handler online eller i fysiske butikker. Det er vigtige styrker, som har tjent danske handelsvirksomheder godt i mange år, og som også bliver vigtige i de kommende år.

Dansk Industri tror vi, at der er behov for at supplere de nuværende styrker med en ny kompetence. Vi skal kombinere den nuværende evne til hurtig tilpasning med at kunne arbejde strategisk med mulige fremtider på længere sigt. Vi skal med andre ord kunne beherske evnen til strategisk fremtidstænkning for at sikre, at vi er fremtidsparate.

Vi lever i en tid, hvor digitalisering, nye teknologier, bæredygtighed, overvældende regulering og en række megatrends påvirker virksomhederne, vores samfund og verden omkring os hurtigere end nogensinde. Fremtiden indeholder nye krav til handelsvirksomheder. Det handler bl.a. om at imødekomme kundernes og forbrugernes forventninger, der vil ændre sig markant de kommende år, og som derfor betyder nytænkning af kundeoplevelse og købsrejse. Jacob Kjeldsen, Branchedirektør

Relateret indhold