06.03.24 DI Handel Nyheder

Logistikudfordringer rammer bredt

En ny undersøgelse viser, at handels- og fremstillingsvirksomheders import og eksport er ramt af logistikudfordringer, som følge af uroen i Mellemøsten og tørke i Panama-kanalen. De forretningsmæssige konsekvenser heraf er øget leveringstid, mere planlægning og administration og højere omkostninger, men der er delte meninger om det også vil betyde højere salgspriser. Reaktionerne til logistikudfordringerne indebærer også permanente strategiske satsninger.

Uroen i Mellemøsten har siden november 2023 skabt forstyrrelser på logistikmarkederne, hvor særligt leveringstider og fragtpriserne på ruten mellem Kina/Østasien og Europa har set kraftige stigninger. Med logistikudfordringerne opstår der et naturligt behov for at monitorere virksomhedernes reaktioner. I den forbindelse, har DI Handel foretaget en undersøgelse blandt medlemmer indenfor handels- og fremstillingsbrancherne.

Undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget i uge 7 og uge 8, hvor der er indsamlet 149 besvarelser. Besvarelserne fordeler sig med 73 pct. fra handelsvirksomheder og 27 pct. fra fremstillingsvirksomheder

8 ud af 10 virksomheder påvirkes af logistikudfordringerne

Undersøgelsens resultater viser, at logistikudfordringer som følge af særligt uroen i Mellemøsten, men også tørke i Panama-kanalen, er noget, som rammer både virksomheder med eksport til udlandet, men i særdeleshed også virksomheder med import fra udlandet.

For virksomheder i undersøgelsen med eksport til udlandet, er det 55 pct., som angiver, at deres eksport er påvirket af en eller flere usikkerheder på logistikmarkederne, mens tallet for samme for importen er på hele 82 pct. Dette vidner om, at logistikudfordringerne rammer bredt.

For både import- og eksportvirksomheder, er det  særligt uro i Mellemøsten, som påvirker dem. Tørke i Panama-kanalen og andre usikkerheder er derimod noget, som i mindre omfang udfordrer virksomhederne. 

imagellkg.png

Logistikudfordringerne har medført ændrede transportformer

Undersøgelsen viser endvidere, at 44 pct. af virksomhederne, der er ramt af logistikudfordringer, har reageret ved at benytte mere eller mindre af bestemte transportformer.

Som en naturlig reaktion de længere leveringstider og højere fragtpriser, ser virksomheder mod alternativer til søfragten. Undersøgelsen viser, at hele 20 pct. af virksomhederne, som er påvirket af logistikudfordringer, har set et mindsket brug af søfragt og blot 10 pct., har set et øget brug.

Omvendt ser det ud for luftfragten, hvor hele 37 pct. af virksomhederne, som angiver, at de har benyttet mere af denne transportform, har set en stigning i anvendelsen. Derimod er der blot 1 pct., som angiver, at de har anvendt luftfragten mindre, som følge af logistikudfordringerne.

For banegods og vejtransport har der også været en overvægt af virksomheder, som har set en stigning i anvendelsen (9 pct.) sammenlignet med andelen, der har set et mindsket brug (1 pct.).

imagens0ra.png

Øget omkostninger betyder ikke nødvendigvis højere salgspriser

Når logistikken bliver udfordret vil det have både forretningsmæssige og strategiske konsekvenser for virksomheden.

Virksomheder, der bliver ramt af logistikudfordringer, ser øget leveringstid, mere planlægning og administration, og højere omkostninger. Helt konkret er der 91 pct., som har angivet længere leveringstider, 77 pct. som har angivet mere planlægning og administration og 90 pct., som har set højere omkostninger i forbindelse med logistikudfordringerne.

Selvom logistikudfordringerne resulterer i højere omkostninger, er der delte meninger om hvorvidt det også vil betyde højere salgspriser. Det er nemlig kun 42 pct. af virksomhederne, som angiver, at salgspriserne også bliver højere, hvorimod hele 57 pct. angiver, at salgspriserne er uændret.

Permanente ændringer i forsyningskæden

Udover de forretningsmæssige konsekvenser, påvirker logistikudfordringerne også virksomhedernes strategiske beslutninger.

41 pct. af virksomhederne angiver, at de har foretaget midlertidige eller permanente ændringer i deres valg af leverandør, som følge af logistikudfordringerne. Umiddelbart virker disse ændringer dog ikke til at være vedvarende, da 29 pct. af virksomhederne angiver, at det er midlertidige ændringer, hvorimod blot 12 pct. angiver, at det er permanente ændringer.

Hvor ændringerne i virksomhedernes valg af leverandører ikke ser ud til at være vedvarende, er det en anden sag mht. virksomhedernes lagre. Der er nemlig hele 39 pct. af virksomhederne med import og/eller eksport, som angiver, at de nuværende usikkerheder, vil betyde meget større eller større lagre i fremtiden, hvorimod det blot er 6 pct., som angiver, at det vil betyde mindre eller meget mindre lagre i fremtiden.

image5uf8j.png

DI Handels interaktive logistikbarometer

Med usikkerhed opstår et logisk behov for at følge udviklingen tættere og måske foretage mere dybdegående analyser af situationen. I DI Handel har vi udarbejdet et logistikbarometer, hvor du bl.a. har mulighed for at dykke ned i indeksudviklingen på spotmarkedet for søfragt mellem Asien og Europa, som jo netop er påvirket af de geopolitiske spændinger og resulterende angreb i Det Røde Hav. Derudover er der også mulighed for at følge raterne for luftfragt og vejtransport for udvalgte ruter.

Som medlem af DI Handel, kan du tilgå logistikbarometeret her: Logistikbarometer

Læs også: Sådan anvender du logistikbarometeret

Relateret indhold