17.01.24 DI Handel Nyheder

Medlemsservice: Interaktivt logistikbarometer - sådan anvender du det

DI Handels interaktive logistikbarometer hjælper dig med at være opdateret på de seneste udviklinger og usikkerheder indenfor logistikbranchen. Med de tiltagende usikkerheder i Det Røde Hav og de medfølgende stigende fragtpriser, opstår der et naturligt behov for at følge med i udviklingen. I denne nyhed får du en use-case til anvendelsen af logistikbarometeret.

Coronakrisen medbragte store udsving i forsyningskæderne, men der har i den efterfølgende periode været en relativt rolig tilbagevenden til niveauer fra før krisen. Denne relativt rolige periode er dog i de seneste måneder blevet erstattet af store usikkerheder i forsyningskæderne. Efter de første angreb fra Houthierne i november, har der bredt sig usikkerheder, hvor flere rederier har valgt at omdirigere skibe til at sejle nedenom Afrika. Dette har i nogle tilfælde forlænget ruten med over 10 dage. Det er dog ikke kun i Det Røde Hav, at der er problemer. Panama kanalen er ramt af tørke, hvilket har påvirket vandstanden i kanalen og dermed også kapaciteten af skibe, der kan passere igennem. Dette sætter rederier i et dilemma om, hvorvidt de skal sejle en omvej, som gør leveringstiderne længere, eller om de vil risikere at sidde i kø for gennemsejling i Panama kanalen. Disse udfordringer og usikkerheder sætter et pres på den globale forsyningssituation, både mht. stigende priser fra rederierne men også længere leveringstider.  

Med usikkerhed opstår et logisk behov for at følge udviklingen tættere og måske foretage mere dybdegående analyser af situationen. I DI Handel har vi udarbejdet et logistikbarometer, hvor du bl.a. har mulighed for at dykke ned i indeksudviklingen på spotmarkedet for søfragt mellem Asien og Europa, som jo netop er påvirket af de geopolitiske spændinger og resulterende angreb i Det Røde Hav.

Et eksempel: Udviklingen i priserne på spotmarkedet fra Asien til Europa

DI Handels interaktive logistikbarometer kan for medlemmer altid tilgås via vores hjemmeside: Logistikbarometer – Du kan således arbejde med data fra 2019 til nu på din egen computer og udvælge de perioder og ruter, som er relevante for din virksomhed.

Under fanen ”OCEAN”, kan du vælge én eller flere af 12 relevante ruter. I dette tilfælde er ruten ”China/East Asia to Europe” valgt. Logistikbarometeret viser, at der på ruten fra Kina/Østasien til Europa har været en stigning i priserne på 169 % for uge 1 2024 sammenlignet med ugen før. Og sammenlignes der med samme periode sidste år, ligger priserne 58% højere.

Flere ruter kan vælges på dropdown listen, og når ruten ”US (East) to Europe”, som ikke passerer gennem Suez Kanalen, vælges, er det også tydeligt, at der er store forskelle på prisudviklingerne på tværs af ruter. Her er der, sammenlignet med ugen forinden, sket en prisstigning på 5 % og et fald i priserne på 32 % sammenlignet med samme periode sidste år.

imagerf0o.png

Har du fundet noget data, som du gerne vil gemme til senere brug, kan du altid eksportere til Excel, ved at holde musen over grafen og trykke på de tre prikker oppe i højre hjørne, som vist på nedenstående billede:

imageb4f3d.png

Læs også: Logistics Update January

Dette var kun et enkelt eksempel på hvad det interaktive logistikbarometer kan benyttes til. Under fanerne ”AIR” og ”OCEAN” er der mulighed for at se fragt pris indeks for de to transportformer for udvalgte relevante ruter. For både ”OCEAN”, ”AIR” og ”ROAD” har vi udarbejdet en rute der hedder ”AVERAGE”, som er en gennemsnitsberegning for nogle af de største og mest relevante fragtruter og kan give en indikation af hvordan markederne udvikler sig på verdensplan.

Detail- og engrosbarometer med seneste økonomiske nøgletal

Udover logistikbarometeret, har DI Handel også et detail konjunkturbarometer og et engros konjunkturbarometer. Her er der altid mulighed for at dykke ned i de seneste økonomiske nøgletal for hhv. detail- og engroshandlen:

Engrosbarometeret finder du her!

Detailbarometeret finder du her!

Relateret indhold