Netværk

1. møde i Netværket for Fremtidens Kronikerindsats

Tidlig opsporing og målrettet forebyggelse til gavn for arbejdsudbuddet – hvordan lykkes vi med det?

En ud af tre lever med en kronisk sygdom. Og tallet stiger i fremtiden, ligesom også flere bliver multisyge. Det stiller krav til mere effektiv behandling, men det kræver også styrket forebyggelse, tidligere opsporing og mere præcis og tidligere diagnosticering for at bryde med den uheldige kurve.

På første møde i Netværket for Fremtidens Kronikerindsats zoomer vi ind på forebyggelsen. Mere præcist, hvordan vi med mere målrettet og mere tilgængelig forebyggelse og opsporing kan få mest sundhed for pengene, løfte samfundsøkonomien og ikke mindst arbejdsudbuddet i fremtiden.

På mødet vil vi bl.a. drøfte hvilke målgrupper, vi skal rette opmærksomheden mod, og hvordan vi sikrer tilgængelighed, så de rigtige borgere får glæde af tilbuddene? Og ikke mindst hvordan man skruer vellykkede offentlig-private partnerskaber sammen omkring tidlig opsporing og forebyggelse af følgesygdomme og multisygdom.

Program

Kl. 09:00: Velkomst og rammen for dagens tema v. Cecilie Skjelmose, chefkonsulent i DI

Kl. 09:10: Kort bordrunde med præsentation af deltagere

Kl. 09:20: Hvem skal vi fange tidligere – og hvordan – så vi vinder mest samfundsøkonomisk? v. Anne Frølich, centerleder på Videnscenter for multisygdom og kroniske lidelser

Kl. 09:40: Tidlig opsporing af dem, der har størst behov v. Anne Møller Ronex, næstformand i Region Sjælland samt OPS-case om tidlig opsporing og forebyggelse af forhøjet kolesterol v. Enno Hoffmann-Dose, Public Affairs Director hos Novartis

Kl. 10:25: Hvordan bør en fremtidig forebyggelsesstrategi se ud? Drøftelse i plenum.

Kl. 10:55: Afrunding og næste skridt