Netværk

2. møde i Netværk for Fremtidens Kronikerindsats

Sundhedsvæsenet er udfordret af det dobbeltdemografiske pres allerede nu – og fremtiden ser ikke lysere ud. Det betyder, at vi er nødt til at tænke i nye baner og indrette sundhedsvæsenet anderledes, så vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt.

Her kan hjemmebehandling være én af løsningerne, der kan være med til at sikre, at vi får mere sundhed for pengene og får tilrettelagt den enkelte patients forløb bedst muligt.

Program

Kl. 9:00: Velkomst og rammen for dagens tema

Kl. 9.10: Regeringens politiske ambitioner for hjemmebehandling v. Christoffer Aagaard Melson, sundhedsordfører (V)

Kl. 9.40: Klinikerperspektivet – Behov for bedre (incitaments)strukturer v. Overlæge Peter Karl Jacobsen, Hjertecentret på Rigshospitalet

Kl. 10:10: Patientperspektivet på hjemmebehandling v. Morten Ørsted Rasmussen, direktør i Hjerteforeningen

Kl. 10:45: Afrunding og tak for i dag