Netværk

Møde i DI’s Netværk for fremtidens sundhedsvæsen

Næste møde er onsdag d. 29. maj fra kl. 13:00-16:00 i Industriens Hus.

Hjemmebehandling giver patienterne mulighed for at opretholde et hverdagsliv i vante omgivelser, og mange patienter oplever større tilfredshed med deres forløb, spiser bedre, får mere motion og har færre komplikationer. Rigshospitalets Videncenter for Specialiseret Hjemmebehandling er med til at udbrede udbrede kendte typer af hjemmebehandling og for at understøtte udvikling af nye, innovative løsninger. Hanne Stegemann Jensen og Anne Abela vil på mødet fortælle om Videnscenterets arbejde, potentialet ved øget hjemmebehandling samt udfordringer og barrierer.

På mødet vil der også være oplæg om muligheder for eksport af sundhedsløsninger. Emil Stub fra Global markedsudvikling i DI fortæller om DI’s eksportaktiviteter, der bl.a. tæller omkring 50 udgående eksportfremstød om året, herunder større messer som bl.a. MEDICA (Düsseldorf) og DMEA (Berlin) og delegationsture til Saudi-Arabien, Mexico og Italien m.fl. I forlængelse heraf vil Peter Wiisbye fra Healthcare Denmark fortælle om, hvordan de arbejder på at fremme danske styrkepositioner, ekspertise og innovation inden for dansk sundhedsvæsen og life science.