Netværk

Netværk for fremtidens kronikerindsats

Netværk for fremtidens kronikerindsats styrker samarbejdet mellem life science virksomheder og sundhedsvæsen for at sikre flere sunde og aktive leveår for danske patienter – og i resten af verden.

Foto: Gettyimages

Hver tredje dansker lever med en kronisk lidelse, vi bliver ældre og flere bliver multisyge – og udviklingen går desværre den forkerte vej. Det kræver dels mere effektiv og målrettet behandling, men det kræver også styrket forebyggelse, tidligere opsporing og mere præcis og tidligere diagnosticering for at bryde med den uheldige kurve. Her spiller life science industrien en uundværlig rolle.

Industrien bidrager dagligt til at skabe et sundere Danmark med nye lægemidler, vacciner, innovative produkter og teknologier til patienter og sundhedsvæsen, ligesom resten af verden får gavn af danske sundhedsprodukter. Dét skal netværket bidrage til at sætte fokus på og understøtte.

Netværkets formål:

  • Styrke offentlig-privat samarbejde om en kronikerindsats i verdensklasse, bl.a. gennem hurtig og sikker ibrugtagning af nye behandlinger og teknologier.
  • Sætte forebyggelse og mere effektiv diagnostik på dagsordenen.
  • Fremme det politiske fokus på life science virksomheders bidrag til sundhed i Danmark og EU.
  • Bidrage med viden, praktisk indsigt og gode eksempler til DI Life Science’ politiske interessevaretagelse.

Praktik

Netværket mødes som udgangspunkt fire gange årligt. Der vil typisk være en ekstern oplægsholder på til møderne. Det kan være politikere, myndigheder, centrale aktører fra sundhedsvæsenet eller eksperter, som kan bidrage med nye perspektiver og indsigt til netværkets drøftelser.

Målgruppe

Netværket henvender sig primært til pharmaindustrien, hvor udvikling og salg af produkter inden for behandling og forebyggelse af kroniske lidelser og andre alvorlige sygdomme er hovedfokus. Netværket har et politisk sigte, og deltagerne vil typisk være strategisk forankret i virksomheden og have fokus på Public Affairs, Governmental Affairs, politisk kommunikation og/eller samarbejde med sundhedsvæsenet og patientforeninger.

Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Chefkonsulent