Netværk

Netværk for fremtidens sundhedsvæsen

Formålet med netværket for fremtidens sundhedsvæsen er, at styrke samspillet mellem medlemmerne og sundhedsvæsenet med henblik på at løse fremtidens udfordringer.

Arbejdskraftsudfordringen er allerede i dag det største problem i sundhedsvæsenet, og det vil kun blive værre frem mod 2030. Den demografiske udvikling vil øge antallet af +80-årige markant over de næste ti år, og samtidigt med at antallet af ansatte i sundhedsvæsenet bliver færre. Det kan det nuværende sundhedsvæsen ikke håndtere, uden det må forventes at påvirke f.eks. ventetider, behandlingskvalitet, patientsikkerhed og lighed i sundhed.

Det danske sundhedsvæsen skal derfor omstilles og i højere grad tage teknologiske og digitale løsninger i brug. De nye løsninger skal bidrage til at frigøre tid og arbejdskraft, så vi også i fremtiden kan sikre borgerne nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling af høj kvalitet i hele Danmark.

Netværkets formål

  • Styrke og udvikle det offentlig-private samspil om udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen
  • Fremme udfordringsbaserede udbud og innovative indkøb i sundhedsvæsenet
  • Afdække hvordan virksomhederne kan understøtte succesfuld implementering af teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet
  • Bidrage med viden, idéer, gode eksempler og praktisk indsigt til sekretariatets politiske interessevaretagelse.

Format

Netværket mødes som udgangspunkt tre gange årligt fysisk i Industriens Hus eller på virksomheder. Netværket skal bidrage med viden og praktisk indsigt til sekretariatets politiske interessevaretagelse inden for fremtidens sundhedsvæsen. Der vil derfor typisk være eksterne oplægsholdere fra f.eks. politikere, myndigheder og offentlige indkøbere, der skal tilvejebringe nye vinkler og indsigter og danne grundlag for efterfølgende drøftelser.

 

Målgruppe

Netværket henvender sig til medlemmer, der udvikler og/ eller sælger produkter og løsninger til sundhedsvæsenet, der kan bidrage til at øge effektiviteten, kvaliteten og patientoplevelsen. Det er eksempelvis leverandører af it-infrastruktur, AI og machine learning til at løse udfordringerne med arbejdskraftsmangel samt telemedicinske løsninger til behandling af patienter i eget hjem. Netværket har et politisk sigte, og derfor vil deltagerne typisk være strategisk forankret i virksomheden eksempelvis med ansvar for public affairs eller salg til det offentlige sundhedsvæsen.

Lars Bech-Jørgensen

Lars Bech-Jørgensen

Fagleder for Fremtidens Sundhedsvæsen