Netværk

Netværk for løft af psykiatrien og mental sundhed

1 ud af 5 danskere bliver ramt af psykisk sygdom i løbet af deres liv. Depression er fx – når alt regnes med – den dyreste sygdom og den største hovedpine for vores samfund. Sygdommen er årsag til mere end tre millioner ekstra sygedage om året. Det svarer til 13.000 fuldtidsstillinger. Og det i en tid, hvor vi har stor mangel på arbejdskraft. Dertil kommer angst, stress, skizofreni og andre psykiske lidelser.

Foto: Colourbox

Psykisk sygdom er dermed blevet en af de største sundhedsmæssige udfordringer, mens området i lang tid har sakket bagud, når man ser på både forebyggelse, opsporing, diagnosticering og ikke mindst behandlingen.

Mange oplever, at den behandling de får er usammenhængende, utilstrækkelig og kommer for sent. Behandlingen af mennesker med psykiske lidelser er ikke på niveau med den behandling, vi tilbyder mennesker med fysiske lidelser. Manglende fokus og prioritering gør området mindre attraktivt og vanskeliggør rekruttering og systematisk udvikling. Ordene er Sundhedsstyrelsens.

Det haster med andre ord, at vi får løftet psykiatrien og ikke mindst vores mentale sundhed. Og med et solidt fagligt oplæg, politisk velvilje og ressourcer, har vi en brændende platform. Den skal vi udnytte i netværket.

Netværkets formål

  • Styrke og udvikle det offentlig-private samspil om udviklingen af fremtidens psykiatri
  • Afdække hvordan virksomhederne kan understøtte presset på psykiatrien og manglen på sundhedsansatte og psykologer med teknologiske løsninger
  • Bidrage med viden, idéer, gode eksempler og praktisk indsigt til sekretariatets politiske interessevaretagelse forbundet med psykiatriplanen og øvrige initiativer på området.

Format

Netværket mødes ad hoc enten fysisk eller online og drøfter politiske muligheder, interessevaretagelse og konkrete indspil til arbejdet med at løfte psykiatri og mental sundhed. Netværkets medlemmer kan både være forankret i pharmaindustrien, Health Tech eller rådgivning med psykiatrien som fælles interessefelt.

Cecilie Skjelmose

Cecilie Skjelmose

Chefkonsulent