Fremtidens leder bliver i højere grad målt på sine sociale kompetencer frem for faglige kompetencer, fortæller Rasmus Thomsen, CEO i IS IT A BIRD.

Foto: IS IT A BIRD
05.01.22 DI Rådgiverne Nyheder

Hvordan ser fremtidens leder ud?

Hvordan ser lederprofilen på en CEO ud i 2022? Og hvilke lederkompetencer bliver vigtige i 2040? Rasmus Thomsen, CEO i IS IT A BIRD, deler ud af sine perspektiver på fremtidens leder.

Fremtidens leder skal kunne håndtere sæbeblokken i brusekabinen Rasmus Thomsen, CEO i IS IT A BIRD

Hvad betyder det at være leder?

Spørger du Rasmus Thomsen, der er CEO i rådgivervirksomheden IS IT A BIRD, er en leder en, du har lyst til at følge.

”Der er en autoritet indlejret i ledertitlen, som du skal gøre dig fortjent til. Som leder skal du spørge dig selv: Hvorfor har mine medarbejdere lyst til at følge mig? Den gode leder i fremtiden er leder i kraft af sin autenticitet, empati og sin evne til at manifestere en vision andre køber ind på. Det er en udvikling, som allerede er i gang, og der findes mange eksempler på, at medarbejdere ikke tildeles en leder, men selv vælger sin leder. Dette gør ultimativt op med, at autoritet er noget, som gives oppefra. Autoritet er derimod noget, du gør dig fortjent til hos dem, du skal lede. Denne interessante tendens ses også tydeligt i mere moderne ledelseslitteratur hos, f.eks. Gary Hamel og Frederic Laloux.”

Rasmus' tre gode råd til fremtidens leder

 

  • Lær at indgå i mange forskellige fællesskaber
  • Fokuser på kvalitative mål frem for kvantitative
  • Forstå din omverden og naviger efter dit empatiske kompas

 

Læs også: Sådan understøtter du unges ledelsesambitioner

Formål over penge

”Yngre generationer bliver i højere grad motiveret af at have et formål frem for penge og status. Det er tydeligt, at vi står over for en generation, der ikke er tilfredse med bare at have et arbejde. Arbejdet skal give mening”, siger Rasmus Thomsen.

”Som topleder skal du tænke i, hvilke store problemer din virksomhed er med til at løse. Hvis du ikke autentisk kan knytte dit ’purpose’ op på en større sag, der rækker ud over at tjene penge, vil du på et tidspunkt få problemer. Ikke kun problemer i forhold til at rekruttere morgendagens talenter, men også i forhold til virksomhedens kunder.”

Rasmus Thomsen peger på, at der er sket et skifte i takt med udbredelsen af sociale medier, og at udfordringerne i verden er blevet større.

”Det betyder, at en vigtig ledelseskompetence i fremtiden bliver at kunne manifestere følelsen af, at vi er med til at gøre verden en lille smule bedre hver dag.”

Læs også: Hvad er fremtidens krav til ledere?

Fremtidens leder skal kunne vise følelser og motivere sine medarbejdere på et dybere niveau end tidligere, fortæller Rasmus Thomsen.

Foto: IS IT A BIRD

Udefra-og-ind perspektiv

”Verden bliver konstant mere kompleks at navigere i, og entydige sandheder er svære at finde. Faktisk synes jeg ofte, at du som leder står over for komplekse paradokser, hvor to modsatrettede argumenter kan være lige gyldige. Derfor skal fremtidens leder være dygtig til at orkestrere mange forskellige perspektiver på omverdenen i beslutningsprocesser og turde bevæge sig ind i det kreative rum, hvori en tredje vej måske åbner sig.”

”Den kontekst, vi som leder og virksomhed skal navigere i, er i hastig forandring og er svær at få tag om. Fremtidens leder skal kunne håndtere sæbeblokken i brusekabinen, og når det lykkes, vil vi som mennesker gerne følge den leder, der formår at skabe meningsfulde veje og fortolkninger i kompleksiteten.”

Rasmus Thomsen forklarer: ”En vigtig tilgang her er at kigge på verden fra dine kunders og stakeholderes perspektiv for at skabe mening i kompleksiteten. Hvis du som virksomhed eller leder ikke formår at gøre dig relevant i den kontekst, du er en del af, vil du tabe på den lange bane. Et vigtigt spørgsmål virksomheder skal turde stille sig selv kunne være: Hvis vores produkt eller value proposition er svaret, hvad er så spørgsmålet?”.

Læs også: Sådan arbejder du strategisk med diversitet og inklusion

Følg dit empatiske kompas

”En del af den øgede kompleksitet i fremtiden handler om store ændringer i folks holdninger til diversitet, etik og værdikampe. ’Woke’-bevægelsen er et eksempel på dette. Her har mange ledere måtte famle sig frem i forhold til at navigere i ændrede forventninger til hinanden, både internt i virksomheder og i det omgivende samfund, som er så dybe, at selv sproget ændrer sig.”

”Tidligere kunne man lidt karikeret sige, at du som topleder kunne koble følelserne fra og komme afsted med at være en rationel og autoritativ leder. Her synes jeg, at MeToo har vist, at den klassiske ledertilgang ikke slår til, og at det sociale og etiske kompas skal være meget fintunet”, siger Rasmus Thomsen.

Det understøttes også af den teknologiske udvikling.

”AI bliver et fantastisk værktøj, som kommer til at understøtte ledere på alle mulige måder. AI kan hjælpe beslutninger frem ved at skabe mening i store datasæt og hjælpe med effektiv projektledelse osv. AI kan dog hverken skabe god stemning, bruge empati over for sociale problemstillinger eller opstille den store flotte drøm, som giver medarbejderne lyst til at give noget ekstra. Det er det, som fremtidens leder skal kunne.”

Relateret indhold