14.11.18 DI Service Cases

Facility Management-partnerskab opnår innovative og effektive løsninger

Forsvaret og ISS har indgået et tæt partnerskab om Forsvarets Facility Management-opgaver. ISS har derfor udarbejdet et forslag til, hvordan Forsvaret kan sammensætte udbuddet, hvilket har givet plads til nytænkning og effektiviseringer. De positive erfaringer fra udbudsprocessen viser, at der er et stort potentiale i at gennemføre mere fleksible udbud, hvor leverandørerne bliver inddraget meget i udbudsprocessen.

I et dialogbaseret udbud bliver leverandørerne inviteret til møder med ordregiveren, hvor de kan komme med forslag til, hvordan udbuddet skal udformes. Dermed kan ordregiveren trække på de erfaringer og den viden, som leverandørerne har. Resultatet har været et udbud, hvor der er fokus på at skabe et stærkt partnerskab mellem leverandøren og ordregiveren, og hvor kvalitet bliver vægtet højere end pris. Dette har givet leverandørerne større mulighed for at nytænke opgavevaretagelsen og komme med innovative løsninger. I praksis betyder det, at leverandøren vil blive målt på, hvor tilfredse Forsvarsministeriets ansatte er, i stedet for udelukkende at skulle leve op til en række kravspecifikationer. De positive erfaringer fra udbudsprocessen har gjort, at udbuddet er blevet nomineret til prisen ”Danmarks Bedste Udbud”, som bliver uddelt af Foreningen af Offentlige indkøbere (IKA). 

For at skabe et stærkt partnerskab mellem Forsvaret og ISS vil centrale medarbejdere fra begge organisationer arbejde på samme kontor, ud fra en fælles vision og et fælles mål om omkostningseffektivitet og tilfredshed blandt Forsvarets ansatte. Dette har blandt andet resulteret i, at parterne som minimum vil effektivisere driften med 86 millioner kr. årligt, svarende til 12,6 procent.

Forsvarets facility management-partnerskab viser, at der er et stort potentiale i at skabe mere dialog i udbudsprocessen, da dette kan understøtte innovative løsninger, som både har øje for brugertilfredsheden og omkostningseffektiviteten.

Vi glæder os over en aftale, der sikrer en fornuftig balance mellem kvalitet og pris. Det er første gang, at vi udbyder facility manangement i én samlet kontrakt for alle etablissementer i landet, og det skal sikre, at man som ansat i Forsvarsministeriets koncern oplever et ensartet serviceniveau, uanset hvor man befinder sig Jens J. Høyer, direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse