KLIMAKLAR SERVICEVIRKSOMHED

TILMELD DIG HER

Hvad er Klimaklar Servicevirksomhed?

DI Service står bag Klimaklar Servicevirksomhed. Klimaklar Servicevirksomhed er et gratis  rådgivningsforløb, der skal være med til accelerere grøn omstilling og CO2-reduktion blandt Dansk Industris servicevirksomheder.

Klimaklar Servicevirksomhed bygger på fælles workshops og individuel sparring, der skal give servicevirksomheder konkrete redskaber til at imødegå den grønne omstilling, og samtidigt fremme den positive fortælling om servicevirksomheders rolle i den grønne omstilling og det danske samfund. Klimaklar Servicevirksomhed bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV, som Industriens Fond og Dansk Industri står bag.

Nysgerrig på at vide mere om Klimaklar Servicevirksomhed? 

Hvis du har spørgsmål til rådgivningsforløbet eller gerne vil være en del af et fremtidigt hold kan du kontakte projektleder Lasse Bredvig Hangaard på laha@di.dk

Kan du ikke deltage i Klimaklar Servicevirksomhed?

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i Klimaklar Servicevirksomhed, er der stadig ting du kan gøre, så du kan præsentere et klimaregnskab. DI Service vil gerne hjælpe dig og din servicevirksomhed med denne rejse. Af den grund er der blevet udarbejdet et roadmap, hvor du får hjælp til at udarbejde et klimaregnskab, inspiration til konkrete grønne indsatser, læring omkring korrekt klimakommunikation, samt hjælp til hvordan du kan finansiere dine grønne tiltag.

Link til Roadmap

Om programmet

Klimaklar Servicevirksomhed vil sikre, at servicevirksomheder i 2022 og 2023 får adgang til viden og værktøjer, der gør dem i stand til at forstå og beregne egen CO2-udledning og reduktionsmuligheder med henblik på at styrke deres konkurrenceevne.

Den grønne omstilling er en kompleks opgave generelt og i særdeleshed for servicebranchen, der tæller en bred gruppe af forskellige services, herunder rengøring, kantinedrift, vagtvirksomhed, ejendomsdrift, vaskerier, vikarbureau m.m. Fælles for servicevirksomhederne er, at de sjældent har egen produktion, og derfor vil en stor del af CO2-udledningen være indirekte udledning fra virksomhedens værdikæde, herunder forskellige leverandører, produkter og aktiviteter.

For at understøtte servicevirksomhederne i den grønne omstilling, er der sat en indsats i gang, der kan klæde servicevirksomhederne på til at måle CO2-aftryk gennem et rådgivningsforløb skræddersyet til serviceindustrien. Klimaklar Servicevirksomhed består af fysiske workshops og virtuel individuel sparring.

Gennem rådgivningsforløbet vil du blive i stand til:

 • Få et solidt overblik over din virksomheds CO2-udledning og klimaaftryk med afsæt i internationale standarder.
 • Forstå de vigtigste begreber, koncepter og trends i den grønne omstilling.
 • Anvende et videns- og faktabaseret datagrundlag i markedsføring og branding med henblik på konkurrencefordele.
 • Forankre virksomhedens grønne målsætninger internt i virksomheden gennem virksomhedstilrettelagt undervisning.

Samtidig skaber Klimaklar Servicevirksomhed et forum for:

 • Refleksion, erfarings- og vidensdeling på tvær af servicebranchen.
 • Løbende sparring både på tværs og rettet mod virksomhedens konkrete udfordringer og behov.
 • Et tværgående netværk af virksomheder i servicebranchen, som ønsker at arbejde med den grønne omstilling.

Der er derudover en ekstra fordel ved at gøre servicevirksomheder klimaklar. Servicebranchen har mulighed for at spille en unik rolle i den grønne omstilling. Branchen har en bred kontaktflade og er dagligt i kontakt med tusindvis af medarbejdere på danske arbejdspladser. Servicebranchen har mulighed for ikke blot selv at flytte i en grønnere retning, men samtidig også vise vejen for de mange kunder branchen dagligt betjener.

Klimaklar Servicevirksomhed bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV (læs mere om projektet  her), der har hjulpet 50 SMV’er med deres CO2-regnskab og at identificere reduktionsmuligheder baseret på individuel rådgivning. Industriens Fond og Dansk Industri står bag Klimaklar SMV.

Oversigt over rådgivningsforløbet

blobid1.jpg

Om tilmeldingen

Er du interesseret i at deltage, beder vi dig udfylde en meget kort tilmeldingsformular, der hjælper os med at blive klogere på din virksomhed.

Klimaklar Servicevirksomhed er et gratis rådgivningsforløb, men virksomheder, som tilmelder sig, er forpligtet til:

 • Virksomheden skal være villig til at bidrage til vidensdeling i rådgivningsforløbet samt dele erfaringer og oplevelser om rådgivningsforløbet på DI Services sociale platforme (afstemmes nærmere).
 • Virksomheden skal derudover være forberedt på at afse ca. 50 timer ved siden af workshops og den individuelle sparring til at indsamle data for at udarbejde sine CO2-regnskaber
 • Det er en forudsætning, at virksomheden er en del af branchefællesskabet DI Service for at deltage i programmet.

Det er derudover forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvem som bør deltage i rådgivningsforløbet. Det er dog afgørende:

 • Minimum én fra virksomhedens øverste ledelse deltager på alle workshops gennem rådgivningsforløbet for at det kan skabe forretningsresultater. Forskellige medarbejdere kan dog være relevante på forskellige tidspunkter gennem forløbet. Eksempelvis kan den indkøbsansvarlige være relevant at involvere i forhold til CO2-udslip i leverandørkredsen, mens HR-lederen er relevant at involvere i forbindelse med 1:1 undervisningen. Virksomheden er velkommen til at involvere ekstra medarbejdere.
 • Der prioriteres tid til, at den dataansvarlige (bogholder, controller, projektleder el.lign.) kan indsamle relevant data.
 • Der oprettes eller fremfindes et NemID-login for virksomheden. Dette skal benyttes for at logge på den digitale platform Klimakompasset.

Fakta-ark om Klimaklar Servicevirksomhed

Hent faktaark om programmet her

INSPIRATION

Klimaklar Servicevirksomhed er inpireret af Klimaklar SMV, som Industriens Fond og Dansk Industri står bag.

BLIV KLOGERE PÅ DE LÆRINGER, DER UDSPRANG FRA PROJEKTET KLIMAKLAR SMV.

INDSIGTER FRA ARBEJDET MED 50 KLIMAKLARE SMV’ER

Læs mere her
Lasse Rafiq Hangaard

Lasse Rafiq Hangaard

Konsulent