14.03.23 DI Service Nyheder

Textilia vil sammen med medarbejderne gøre en forskel i den grønne omstilling

Textilia fik værdifuld viden med hjem fra Klimaklar Servicevirksomhed. F.eks. en metode til at opgøre indirekte CO2-udledninger fra leverandører, foruden gode råd til, hvordan Textilia bedst sikrer en fælles forståelse for virksomhedens klimaindsats.

Det bliver stadig vigtigere for os som virksomhed, at vi kan dokumentere vores klimatiltag og særligt vores CO2-udledning. Udover at vi ønsker at gøre en mærkbar klimaindsats til gavn for os alle sammen, så oplever vi også en voksende efterspørgsel på klima- og miljøtiltag fra vores kunder og via ny lovgivning. Og af de årsager meldte vi os under fanerne i Klimaklar Servicevirksomhed Mads Moseholm, CSR-ansvarlig hos Textilia

Mads Moseholm glæder sig samtidig over, at Klimaklar Servicevirksomhed bidrager til at skabe bred opmærksomhed i samfundet om, at man i servicebranchen både kan og vil spille en aktiv rolle i den grønne omstilling.

På vej mod en grønnere fremtid

Textilia er med sine 2.400 ansatte og 27 vaskerier i Danmark, Norge og Sverige blandt de førende i Skandinavien i tekstilservicebranchen. Mads Moseholm understreger, at virksomheden vil være medskaber af den bæredygtige forandring, verden kalder på, og han slår fast, at tiden er inde til ekstraordinær handling.

”Vi er allerede godt i gang, som det fremgår af vores årlige CSR-rapport og vores for nyligt opnåede verdensmålscertificering. Vi har f.eks. længe haft et godt overblik over forbruget af bl.a. vand, energi og diesel. Derudover tilbyder vi upcyclet arbejdsbeklædning i form kokkejakker syet af kasserede duge og håndfrotté fremstillet af kasserede håndklæder og t-shirts. Det sparer ressourcer og energi, fordi det mindsker behovet for at udvinde råmaterialer og producere nye tekstiler,” fortæller Mads Moseholm, der håber, at Textilias erfaringer og læringspunkter fra Klimaklar Servicevirksomhed forløbet kan inspirere endnu flere servicevirksomheder, uanset størrelse, på vej mod en grønnere fremtid.

Hvis du ikke er bæredygtig, bliver din eksistensberettigelse truet

En virksomheds eksistensberettigelse er truet, hvis ikke den forstår, hvor vigtig bæredygtighedsdagsordenen er, herunder det at kunne fremvise et klimaregnskab. Uden en seriøs bæredygtighedsindsats bliver det svært at få investorer og banklån, og at operere som underleverandør og tiltrække nye medarbejdere på den lange bane,” fastslår Mads Moseholm, og uddyber: ”EU’s taksonomi, der oversætter EU’s klima- og miljømål til kriterier, der afgør, hvornår en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, bliver en gamechanger, fordi taksonomien i høj grad stiller krav til den finansielle sektor. Investorer og banker vil begynde at stille krav til dokumentation og performance, og derfor bliver alle virksomheder nødt til at gå i gang med at dokumentere bæredygtighed.”

Ifølge Mads Moseholm handler det lige nu primært om klimarapportering, men fremover vil en god og ordentlig arbejdsplads også skulle arbejde seriøst med bl.a. ligestilling, inklusion og diversitet. ”Bæredygtighed bliver simpelthen virksomheders nye ”licens to operate”, og det bliver svært at være i markedet, hvis man ikke lever op til bæredygtighedskravene. På den måde kan man sige, at markedet i høj grad kommer til at drive en samfundsudvikling mod stadig større bæredygtighed.

Et skudsikkert klimaregnskab

Det var ikke mindst håndteringen af scope 3-udledninger, Textilia gerne ville blive klogere på. Scope 3 omfatter alle Textilias indirekte udledninger fra leverandører af produkter og tjenesteydelser.

 

Via Klimaklar Servicevirksomhed har vi fået klarhed over, hvilke spørgsmål, vi bl.a. skal stille tilbage i leverandørkæderne for at få de svar, vi skal bruge i vores klimaregnskab Mads Moseholm, CSR-ansvarlig hos Textilia

For at få større klarhed over deres scope 3-udledninger, har Textilia igangsat en proces, som går ud på at indsamle informationer om leverandørernes natur- og ressourceforbrug. Spørgsmålene kommer bl.a. omkring vand-, energi- og kemiforbrug, transport baseret på fossile brændsler, andel af vedvarende energi og planer om investeringer i omlægning til grøn energi. Leverandørernes svar indgår i Textilias arbejde med deres klimaregnskab.  

Mads Moseholm fik også værdifuld viden med hjem om, hvad Textilia konkret skal gøre for at tilslutte sig det såkaldte Science Based Targets initiative (SBTi), som består af videnskabeligt funderede, ambitiøse standarder for virksomheder, der vil reducere deres drivhusgaseudledninger for at forebygge de værste effekter af klimaforandringerne.

Om SBTi-certificering - og hvorfor det gavner forretningen

Stadig flere virksomheder tilslutter sig Science Based Targets initiative (SBTi) - et non-profit initiativ som bl.a. FN’s Global Compact og Verdensnaturfonden står bag. En certificering kræver bl.a., at man som virksomhed sætter klimamål, der stemmer overens med klimavidenskaben og Parisaftalens målsætninger, og får dem valideret af klimaeksperter.

I Parisaftalen fra 2015 besluttede FN’s 196 medlemslande, at verdenssamfundet skal begrænse temperaturstigningerne til 1,5 °C ved udgangen af dette århundrede (fra et førindustrielt niveau). Mange store danske virksomheder er allerede blevet SBTi-certificeret, og derfor kan de mindre virksomheder gøre sig til mere attraktive samarbejdspartnere ved også at tilslutte sig.

Global Compact Network Denmark er en organisation, der bl.a. støtter virksomheders arbejde frem mod evt. at blive SBTi-certificeret. Organisationen har forskellige netværksgrupper alt efter, hvor langt man er i sit klimaarbejde. Læs mere her.

Denne rapport fra november 2022 viser, hvilke virksomheder i Danmark, der har tilsluttet sig SBTi. Læs mere her.

Få eksperthjælp til at komme i gang med Science Based Targets. Læs mere her. 

 

Intern og ekstern kommunikation

Samtidig hentede Textilia inspiration til arbejdet med at sikre, at virksomhedens klimatiltag dels kanaliseres lovgivningsmæssigt korrekt ud i markedet og giver konkurrencefordele, men også formidles til medarbejderne, der alle som én skal med på bæredygtighedsvognen for at understøtte, at virksomhedens klimamål bliver til virkelighed. Mads Moseholm siger:

Vores interne kommunikation er vigtig for at skabe et fælles sprog om og en fælles forståelse for vores klimaindsats, så vi er sikre på, at vi alle sammen bevæger os i samme retning. Den eksterne kommunikation har betydning for Textilias evne til at konkurrere i et marked, som i stigende grad benchmarker på baggrund af dokumenterede klimaindsatser. Mads Moseholm, CSR-ansvarlig hos Textilia

Hos Textilia har de valgt at koble alle deres bæredygtighedsaktiviteter op på de af FN’s verdensmål, som virksomheden arbejder med. Det sætter en let tilgængelig ramme for de forskellige aktiviteter og gør det nemmere at formidle budskaberne både internt og eksternt, herunder om, hvad de forskellige aktiviteter betyder i en bæredygtig kontekst.

Konkret dykker Textilia ned i, hvordan virksomheden via deres indsatser og handlinger bidrager til udvalgte verdensmål og tilhørende delmål. Det betyder, at de ansatte på hvert enkelt vaskeri i dag ved, hvordan de bidrager til verdensmålene og den fælles målsætning i Textilia.

DI Service konsulent Lasse Bredvig Hangaard overrækker Klimaklar Servicevirksomhed certifikat til Textilia.

Dette har Textilia taget med sig fra forløbet

Textilia har fået værdifuld viden med hjem efter at have deltaget i Klimaklar Servicevirksomhed. Her er de 4 vigtigste læringer, ifølge Mads Moseholm:

 • Vi har fået større indsigt i og forståelse for scope 1, 2 og særligt 3 i klimaregnskabet

 • Vi er blevet kloge på reduktionsmålsætninger i forhold til SBTi-certificering.
         
 • Vi har fået klarhed over, hvilke spørgsmål, vi skal stille ud i organisationen og til leverandørerne for at få de tal, vi skal bruge i klimaregnskabet.

 • Vi er blevet klogere på, hvordan vi undgår greenwashing og greenhushing, hvor sidstnævnte er, når man undgår at kommunikere grønne tiltag, fordi man er nervøs for at komme i mediernes negative søgelys.

Fakta

Textilia: Fordele og udfordringer ved at være frontløber
Textilia har leveret professionelle og specialiserede tekstil- og vaskeservice til alle brancher siden 1958. Det at tænke nyt og bæredygtigt har altid været en del af virksomhedens DNA. I dag er Textilia verdensmålscertificeret, miljøledelsescertificeret og arbejder med bæredygtighed gennem projekter såsom Textilia Upcy, der sætter fokus på genanvendelse af kasserede tekstiler. Textilia oplever langt flere fordele end udfordringer ved at være blandt de første i tekstilservicebranchen, der går ”all-in” på grøn omstilling: 

Fordele: 

 • Det skaber nye muligheder i markedet. Når man kan dokumentere klima- eller miljømæssige fordele ved en given løsning, kan det betyde, at kunderne vælger den frem for en anden mulighed, som er mindre bæredygtig.
 • Man undgår overraskelser ved at være på forkant med nye regler om bæredygtighed. Både i forhold til miljø, klima og sociale forhold.
 • Man tiltrækker og fastholder gode medarbejdere og styrker sine medarbejderes engagementet på bæredygtighedsområdet.
 • Man fastholder sin eksistensberettigelse på længere sigt.

Udfordringer: 

 • Investeringer i grøn omstilling er i nogle tilfælde omkostningstunge.
 • Der er krav om stor forandringsparathed hos ledelse og medarbejdere, bl.a. fordi der skal ske ændringer i adfærd og vaner.
 • De rette fagkompetencer i forhold til bæredygtig og grøn omstilling skal være til stede. Og hvis de ikke er det, skal de hentes ind udefra.

Læs mere om Textilia her

Relateret indhold