07.07.20 DI Service Nyheder

I krisetider er grundværdierne det bærende element for Securitas

”Coronakrisen har vist os, at beslutninger ikke behøver blive taget på baggrund af frygt, forsigtighed eller fornuft, men på baggrund af vores værdier”

”Under coronakrisen skulle vi specielt i starten træffe mange svære beslutninger og valg”

Tom Laursen er administrerende direktør hos sikkerhedsleverandøren Securitas A/S. Her er lidt over 1150 medarbejdere ansat både som vagter, receptionister, kontrolcentral operatører, specialister  og i administrative roller. Under coronakrisen omhandlede den første svære beslutning hjemsendelse af medarbejdere. For hvordan følger man opfordringen om hjemmearbejde, når størstedelen af medarbejderne er vagter, som arbejder ude i marken. Da vagterne naturligvis måtte fortsætte med at hjælpe Securitas' kunder, valgte ledelsen i stedet at sende de administrative medarbejdere hjem. Man ønskede på denne måde at sikre, at medarbejderne i uniform blev udsat for mindst mulig smitterisiko. Alle medarbejdere tog rigtig godt imod beslutningen.

”Coronakrisen har vist os, at beslutninger ikke behøver blive taget på baggrund af frygt, forsigtighed eller fornuft, men på baggrund af vores værdier. Ærlighed, Vagtsomhed og Hjælpsomhed”

Securitas’ omdrejningspunkt er altid de tre grundværdier ærlighed, vagtsomhed og hjælpsomhed. Men under coronakrisen blev værdiernes betydning intensiveret. Behovet for at hjælpe og være der for Securitas’ kunder stod specielt centralt i en krisesituation som under corona. Krisen har vist Securitas, hvilken vigtig betydning værdierne virkelig har, og at de kan fungere som pejlemærker, når der skal træffes vanskelige beslutninger. Tom Laursens råd til andre virksomheder er derfor, at man altid skal stole på sine grundværdier og lade dem råde.

 

Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer