Netværk

DI Venues

Formålet med sammenslutningen er at skabe et fælles forum på tværs af arenaer, spillesteder og messe-, konference-, og kongressteder. Med initiativet ønsker vi at styrke vores medlemmers platform og derigennem bidrage til at sikre en stærk branche for fremtiden.

Under coronakrisen blev de danske venues ramt særlig hårdt af nedlukninger og restriktioner med forsamlingsforbud. Erhvervet står i en anden situation end for blot et par år siden. Møder bliver digitale, gæster og samarbejdspartnere stiller større krav til bæredygtighed, ligesom prisstigninger påvirker internationale turnéer og mange andre forhold på den korte bane. Samtidig er gæsterne gået online som aldrig før, og det lægger pres på vores fysiske mødesteder.

I DI Venues samler vi kræfterne på tværs af arenaer, spillesteder og messe-, konference-, og kongressteder, med henblik på at løfte branchens politiske dagsordener, sætte fokus på udfordringerne og styrke forretningsudviklingen via analyser, samt netværk og sparring. Med initiativet ønsker vi at styrke vores medlemmer platform og derigennem bidrage til at sikre en stærk branche for fremtiden.

Advisory Board for Venues

Omdrejningspunktet for DI Venues bliver Advisory Board for Venues, som vil tælle nogle af de mest toneangivende virksomheder inden for branchen i Danmark som eksempelvis Royal Arena, Parken Sport & Entertainment, Bellagroup og MCH.

Vi glæder os til at samarbejde for endnu bedre vilkår for jer, der samler os på tværs af samfundet om koncerter, konferencer og sportsbegivenheder mm. Fælles for alle venues er, at de står med en række udfordringer, som DI kan bidrage til at belyse og løse sammen med aktørerne.

Det kan dreje sig om samarbejde med myndigheder, konkurrencevilkår, større skattepolitiske dagsordener, tiltrækning af events og konferencer, konkurrencevilkår og digitalisering.

Målsætninger

  • Levering af input til DI’s politiske arbejde på vegne af branchen
  • Sparring om fælles udfordringer, eksempelvis med myndigheder eller lovgivning
  • Etablering af fælles initiativer
  • Netværk på tværs af forskellige typer venues fra hele landet
  • Videndeling om forretningsudvikling og aktuelle tendenser for branchen

Spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om DI Venues og Advisory Boardet. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt. Tak for din interesse, og vi ser frem til at høre fra dig.

Sofie Nyholm

Chefkonsulent