Netværk

Netværk for HR-ansvarlige

Formålet med dette netværk er at skabe et fælles forum for medlemmer af DI Turisme, Kultur & Oplevelser, der er ansvarlige for HR. Her er der mulighed for videns- og erfaringsudveksling, som styrker medlemmernes daglige arbejde med HR i turist-, kultur- og oplevelseserhvervet.

Formål

Formålet med DI’s netværk for HR-ansvarlige er at skabe en platform for virksomheder, der arbejder med HR i turist-, kultur- og oplevelseserhvervet.

Dagsordenen veksler fra gang til gang efter ønske fra medlemmerne, der mødes 3-4 gange årligt. Vi sætter bl.a. fokus på personaleforhold, medarbejderudvikling, forretningsudvikling og gældende lovgivningen på området. Der er også mulighed for at inddrage cases fra de enkelte medlemsvirksomheder. Desuden er netværket platform for et fortroligt forum, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og dele viden med hinanden.

Praktisk information

Netværket er åbent og gratis for DI’s medlemmer inden for Turisme, Kultur & Oplevelser. DI’s konsulenter på området faciliterer netværket, men medlemmerne af netværket opfordres til at tage aktiv del i netværket og komme med input til temaer, talere m.m. Der vil som udgangspunkt være tre møder årligt.