Netværk

Netværk for kulturledere

Formålet med dette netværk er at skabe et fælles forum for medlemmer af DI Turisme og Oplevelser, der leder kulturinstitutioner i Danmark. Her er der mulighed for videns- og erfaringsudveksling, som styrker medlemmernes daglige arbejde med kulturerhverv.

Formål

DI's netværk for kulturledere skal styrke arbejdet for kulturerhvervenes interesser, rammevilkår og fortsatte kommercielle og organisatoriske udvikling. Medlemmerne af netværket vil blandt andet få mulighed for at sætte aftryk på DI’s kulturpolitik og udveksle erfaringer med nogle af Danmarks øvrige kulturelle fyrtårne.

Netværket vil bidrage med ny viden, værktøjer og erfaringsudveksling. Det betyder også, at eksterne oplægsholdere kan være fra andre brancher end kulturerhvervene, herunder fra udlandet.

Netværket er et inspirations- og sparringsnetværk med krav om fortrolighed. Drøftelserne kan bl.a. igangsættes af eksterne oplæg eller forslag til relevante emner fra netværksgruppen. Der vil altid være mulighed for networking på tværs af kulturområder.

Netværket skal derudover give input til DIs arbejde med fremtidens kulturpolitik. Et væsentligt omdrejningspunkt for netværket kan eksempelvis være, hvordan DI politisk kan understøtte kulturen fremadrettet, nedbryde hindringer for kulturens udfoldelse og sikre fremtidsorienterede rammevilkår for erhvervet. Evt. med fokus på den stigende kommercialisering og digitalisering af kulturerhvervet.

Praktisk information

Netværket er åbent for DI’s medlemmer inden for turisme, kultur og oplevelseserhverv. DI’s konsulenter på området faciliterer netværket, men medlemmerne af netværket tager aktiv del og kommer med input til temaer, talere m.m. Der vil som udgangspunkt være tre arrangementer årligt.

Deltagelse i netværket er gratis, men ved særarrangementer – som fx en studietur – kan der blive tale om betaling ved deltagelse.

Henrik Langgaard Lystbæk

Henrik Langgaard Lystbæk

Chefkonsulent